Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREGLEDNICE USKLAJENOSTI (TOC)

Preglednice usklajenosti domače zakonodaje z evropskimi in mednarodnimi predpisi ali standardi (TOC)

Preglednice usklajenosti ("Table of Concordance" - TOC) služijo kot pripomoček pripravljavcem, pregledovalcem in uporabnikom domače zakonodaje glede prenosa posameznih delov tujih predpisov ali standardov v naš pravni red. Začeli smo jih pripravljati in jih predvsem uporabljamo za pregled usklajenosti domače zakonodaje s pravnim redom EU. Zaradi velike uporabnosti pa smo jih začeli pripravljati tudi za pregled usklajenosti z najpomembnejšimi mednarodnimi standardi na področju jedrske in sevalne varnosti (npr. t.i. standardi WENRA in standardi MAAE).

 

Direktive:

Preglednica usklajenosti (TOC) direktive o spremembi direktive o jedrski varnosti (Council Directive 2014/87/Euratom amending Directive 2009/71/Euratom establishing a Community framework for the nuclear safety of nuclear installations)

 

Preglednica usklajenosti (TOC) direktive o jedrski varnosti (Council Directive 2009/71/Euratom establishing a Community framework for the nuclear safety of nuclear installations) - preostanek stare direktive

 

Preglednica usklajenosti (TOC) direktive o radioaktivnih odpadkih in izrabljenem gorivu (Council Directive 2011/70/Euratom establishing a Community framework for the responsible and safe management of spent fuel and radioactive waste)

 

Preglednica usklajenosti (TOC) BSS direktive (Council Directive 2013/59/Euratom laying down basic safety standards for protection against the dangers arising from exposure to ionising radiation, and repealing Directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom and 2003/122/Euratom) - v nastajanju

 

 

WENRA standardi:

Preglednica usklajenosti (TOC) WENRA zahtev (WENRA Reference Levels)

 

Table of Concordance (WENRA Reference Levels)