Skoči na vsebino

PREGLEDNICE USKLAJENOSTI (TOC)

Preglednice usklajenosti domače zakonodaje z evropskimi in mednarodnimi predpisi ali standardi (TOC)

Preglednice usklajenosti ("Table of Concordance" - TOC) služijo kot pripomoček pripravljavcem, pregledovalcem in uporabnikom domače zakonodaje glede prenosa posameznih delov tujih predpisov ali standardov v naš pravni red. Začeli smo jih pripravljati in jih predvsem uporabljamo za pregled usklajenosti domače zakonodaje s pravnim redom EU. Zaradi velike uporabnosti pa smo jih začeli pripravljati tudi za pregled usklajenosti z najpomembnejšimi mednarodnimi standardi na področju jedrske in sevalne varnosti (npr. t.i. standardi WENRA in standardi MAAE).

 

Direktive:

Preglednica usklajenosti (TOC) direktive o spremembi direktive o jedrski varnosti (Council Directive 2014/87/Euratom amending Directive 2009/71/Euratom establishing a Community framework for the nuclear safety of nuclear installations)

 

Preglednica usklajenosti (TOC) direktive o jedrski varnosti (Council Directive 2009/71/Euratom establishing a Community framework for the nuclear safety of nuclear installations) - preostanek stare direktive

 

Preglednica usklajenosti (TOC) direktive o radioaktivnih odpadkih in izrabljenem gorivu (Council Directive 2011/70/Euratom establishing a Community framework for the responsible and safe management of spent fuel and radioactive waste)

 

Preglednica usklajenosti (TOC) BSS direktive (Council Directive 2013/59/Euratom laying down basic safety standards for protection against the dangers arising from exposure to ionising radiation, and repealing Directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom and 2003/122/Euratom) - v nastajanju

 

 

WENRA standardi:

Preglednica usklajenosti (TOC) WENRA zahtev (WENRA Reference Levels)

 

Table of Concordance (WENRA Reference Levels)