NEK po remontu ponovno proizvaja elektriko

Zgodaj zjutraj 17. maja 2015 je jedrska elektrarna Krško po 36 dneh remonta ponovno pričela dobavljati energijo v električno omrežje.

 

Po razburljivem remontu leta 2013 (poškodovano gorivo), je letošnji remont potekal razmeroma mirno in v skladu s planom. Vsa odstopanja so se reševala sproti.

 

Kot smo poročali 6. 3. 2015, so dober mesec pred začetkom rednega remonta v Nuklearni elektrarni Krško v primarnem hladilu zaznali povečane koncentracije radioaktivnega joda, kar je kazalo na puščanje vsaj ene od gorivnih palic v sredici reaktorja. Izmerjeno puščanje je bilo bistveno manjše od tistega pred remontom 2013. Po odprtju reaktorja med remontom so ugotovili, da sta bili v reaktorski sredici poškodovani dve palici, kar je bistveno manj kot pred letom in pol. Očitno so ukrepi za zagotavljanje celovitosti goriva, izvedeni med remontom 2013, precej uspešno zmanjšali takrat nastale težave. Med tem remontom pa so izvedli skrbno pripravljeno preusmeritev hladilnega pretoka skozi reaktor, s katero bo dolgoročno odpravljen vzrok za obsežnejše poškodbe goriva, kakršne so nastale pred letom in pol.

 

Med remontom so bila, poleg menjave dela goriva, izvedena obsežna vzdrževalna dela in nekatere tehnološke izboljšave oz. nadgradnje, ki bodo še naprej zagotavljale visok nivo jedrske in sevalne varnosti. Med pomembnejšimi dejavnostmi letošnjega remonta so bile zamenjava instrumentacije v sredici reaktorja, namestitev ultrazvočnega sistema merjenja nivoja hladila primarnega sistema, zamenjava hidravličnih regulatorjev na dieselskih generatorjih ter zaključek večletnega projekta celovite prenove 400-kilovoltnega stikališča NEK. Ob vrsti nadzornih preizkusov opreme in preverjanju njenega stanja, ki jih je možno izvesti zgolj kadar je elektrarna zaustavljena, so še pregledali nekatere zvare primarnega kroga, z ultrazvokom pregledali gorivo in svežnje regulacijskih palic, pregledali U-cevi uparjalnikov, izprali usedline iz uparjalnikov ter zamenjali električne razsmernike. Po zamenjavi nizkotlačnih turbin leta 2006 so letos prvič izvedli tudi obsežen remont ene izmed njih.

 

Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) je skrbno spremljala vse remontne dejavnosti s poudarkom na zagotavljanju jedrske varnosti med zaustavitvijo elektrarne. URSJV je že pred remontom pregledala in odobrila izvedbo določenih dejavnosti med remontom. Strokovno pomoč pri nadzoru so nudili strokovnjaki domačih in tujih pooblaščenih organizacij. V skladu s slovenskimi predpisi je elektrarna lahko ponovno začela proizvajati električno energijo šele potem, ko so pooblaščene organizacije in URSJV potrdili, da so bila vsa dela ustrezno opravljena, vsi preizkusi uspešni in da je za jedrsko varnost ustrezno poskrbljeno. S temi ukrepi bo dosežen tudi minimalni vpliv elektrarne na okolje.

 

Naslednji remont bo čez 18 mesecev, to je jeseni 2016.

 

Prijava na novice URSJV >>