Redni remont v NE Krško

Po osemnajstih mesecih uspešnega obratovanja bo od 11. aprila do predvidoma 15. maja v NE Krško potekal redni remont NE Krško.


Med remontom bodo, poleg menjave dela goriva, izvedena obsežna vzdrževalna dela in nekatere tehnološke izboljšave oz. nadgradnje, ki bodo še naprej zagotavljale visok nivo jedrske in sevalne varnosti. Med pomembnejšimi dejavnostmi letošnjega remonta bodo zamenjava središčne instrumentacije reaktorja, preusmeritev hladilnega pretoka skozi sredico, s katero bo dolgoročno zagotovljena celovitost goriva, namestitev ultrazvočnega sistema merjenja nivoja hladila primarnega sistema, ter zaključek večletnega projekta celovite prenove 400-kilovoltnega stikališča NEK. Ob vrsti nadzornih preizkusov opreme in preverjanju njenega stanja, ki za svojo izvedbo zahtevajo zaustavitev elektrarne, so še zamenjava notranjih delov in pregled reaktorske črpalke,  pregled določenih zvarov primarnega kroga ter zamenjava izmenjevalnikov toplote na hladilnih enotah zadrževalnega hrama. Po zamenjavi nizkotlačnih turbin leta 2006 bo NEK letos prvič izvedla tudi obsežni remont ene izmed njih.


Veliko pozornost javnosti so med prejšnjim remontom leta 2013 vzbudile poškodbe jedrskega goriva, za katere se je izkazalo, da so obsežnejše kot je bilo pričakovano. V zadnjih tednih pred remontom meritve radioaktivnosti primarne vode tudi nakazujejo poškodbe gorivnih palic vendar v manjšem obsegu kot v remontu 2013. Vzrok za odprte poškodbe gorivnih palic so curki hladila ob obodnih ploščah reaktorja, ki povzročajo dodatne vibracije gorivnih palic. Med tem remontom bodo izvedli popravni ukrep za odpravo vzroka odprtih poškodb gorivnih elementov, to je spremembo smeri pretoka hladila skozi prostor za obodnimi ploščami reaktorja. S tem se bo praktično odpravil pojav prečnega pretoka hladila skozi reže med obodnimi ploščami.

 
Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) skrbno spremlja vse remontne dejavnosti s poudarkom na zagotavljanju jedrske varnosti med zaustavitvijo elektrarne. URSJV je že pred remontom pregledala in odobrila izvedbo določenih dejavnosti med remontom. Strokovno pomoč pri nadzoru bodo nudili strokovnjaki domačih in tujih pooblaščenih organizacij. Elektrarna bo lahko ponovno začela proizvajati električno energijo šele potem, ko bodo pooblaščene organizacije in URSJV potrdili, da so bila vsa dela ustrezno opravljena, vsi preizkusi uspešni in da je za jedrsko varnost ustrezno poskrbljeno. S temi ukrepi bo dosežen tudi minimalni vpliv elektrarne na okolje.

 

Prijava na novice URSJV >>