Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

BILATERALNE

<

Zgodnje obveščanje v primeru radiološke nevarnosti  

  

Podpisan

Velja od

Ur. l. RS-MP

Povezava

1.

Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti (BHRZIRN) 

 

22.4.1998

 

 

 

na Otočcu

9.4.1999

6/99

[html, pdf]

2.Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti in o vprašanjih skupnega interesa s področja jedrske varnosti in varstva pred sevanji (BATIRN) 

 

19.4.1996

v Ljubljani

20.10.1996

15/96

[html, pdf]

3.Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti (BHUIRN) 

11.7.1995

v Budimpešti

13.2.1996

2/96

[html, pdf]

4.

Dogovor med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Inštitutom za varovanje okolja in raziskave Italijanske republike (ISPRA) o zgodnji izmenjavi informacij ob radiološkem izrednem dogodku in sodelovanju pri jedrski varnosti

 

 

24.5.2010

v Trstu

21.9.2010

14/2010

[html, pdf]

 

Sodelovanje in izmenjava informacij

  

Podpisan

velja od

Ur. l. RS-MP

Povezava

1.Dogovor med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Zveznim ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in upravljanje voda Republike Avstrije o sodelovanju pri varstvu pred sevanji in krepitvi medsebojne izmenjave podatkov iz merilnega sistema aerosolov

7.7.2005

na Dunaju

14.7.2006

15/2006

[html, pdf]

2.Sporazum med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Jedrsko regulatorno komisijo Združenih držav Amerike (US NRC) o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti

28.3.2017

na Dunaju

12.12.2017

9/2017

[html, pdf]

3.Dogovor med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Direkcijo za varnost jedrskih objektov Francoske republike za izmenjavo informacij in sodelovanje na področju jedrske varnosti (BFRSJV) 

18.2.2000

v Ljubljani

11.8.2000

18/2000

[html, pdf]

4.Dogovor med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Koreje o izmenjavi informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti

7.1.2000

v Ljubljani

11.8.2000

18/2000

[html, pdf]

5.Dogovor med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Svetom za jedrsko varnost Južne Afrike o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti (BZASJV)

15.12.1999

v Ljubljani

20.9.2000

18/2000

[html, pdf]

6.Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o izmenjavi informacij s področja jedrske varnosti (BSKIJV) 

25.9.1999

v Bratislavi

30.6.2000

12/2000

[html, pdf]

7.Upravni dogovor med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Komisijo za nadzor nad atomsko energijo Kanade v skladu s sporazumom med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o sodelovanju na področju miroljubne uporabe jedrske energije

31.5.1995

v Ljubljani

13.4.1996

5/96

[html, pdf]

8.Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o sodelovanju na področju miroljubne uporabe jedrske energije (BCAMUJE) 

31.5.1995

v Ljubljani

17.2.1996

5/96

[html, pdf]

9.Sporazum med Zvezno komisijo za jedrsko energijo in Italjanskim državnim komitejem za jedrsko energijo o sodelovanju in uresničevanju programa na področju uporabe jedrske energije v miroljubne namene

 

izmenjava not dne 21.12.1960 in 5.1.1961

27.10.1963

10/63

(FLRJ-MP)

[pdf]

 

Drugi sporazumi

  

Podpisan

velja od

Ur. l. RS-MP

Povezava

1.Spremenjeni dopolnilni sporazum med Mednarodno agencijo za atomsko energijo in Vlado Republike Slovenije o zagotavljanju strokovne pomoči Mednarodne agencije za atomsko energijo Vladi Republike Slovenije

10.5.2006

v Ljubljani

in

16.3.2006

na Dunaju

3.7.2007

8/2007

[html, pdf]

2.Pogodba med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo (BHRNEK)

19.12.2001

v Krškem

11.3.2003

23/2003

[html, pdf]

 

 

Mednarodni akti, ki niso mednarodne pogodbe

  

Podpisan

velja od

Povezava

 

1.Memorandum o soglasju med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Državnim uradom za jedrsko varnost Češke republike o izmenjavi informacij o zadevah jedrske in sevalne varnosti

10.11.2009

v Stirinu

10.11.2009

[ang pdf]

 
2.Memorandum o soglasju med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Direktoratom za sevalno varnost Makedonije o izmenjavi informacij o zadevah jedrske in sevalne varnosti

20.9.2010

na Dunaju

20.9.2010

[ang pdf]

 
3.Memorandum o soglasju med Skupino visokih predstavnikov za jedrsko varnost EU (ENSREG) in Mednarodno agencijo za atomsko energijo za izzvajanje mednarodnih pregledov upravnega delovanja (IRRS misij) v državah članicah EU

28.6.2011

v Bruslju

28.6.2011

[ang pdf]

 
4.Memorandum o soglasju med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Agencijo za sevalno in jedrsko varnost Bosne in Hercegovine o izmenjavi informacij o zadevah jedrske in sevalne varnosti

20.9.2011

na Dunaju

20.9.2011

[ang pdf]

 
5.Memorandum o soglasju med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Državno jedrsko agencijo Republike Albanije o izmenjavi informacij o zadevah jedrske in sevalne varnosti18.9.2012

na Dunaju

18.9.2012[ang pdf] 

6.

 

Memorandum o soglasju med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Ministrstvom za izredne razmere Republike Belorusije o izmenjavi informacij o jedrski in sevalni varnosti

8.11.2018

v Švici

8.11.2018

[ang pdf,

slo pdf]