Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IONIZACIJSKI JAVLJALNIKI POŽARA

UPORABA IONIZACIJSKIH JAVLJALNIKOV POŽARA

Ionizacijski javljalniki požara so verjetno najbolj razširjene naprave za široko potrošnjo, ki vsebujejo radioaktivni vir sevanja običajno 241Am. Uporaba teh javljalnikov požara v zadnjih 15 letih pada, saj se v sisteme aktivne požarne zaščite večinoma vgrajujejo javljalniki požara, ki ne vsebujejo vira sevanja npr. optični ali termični javljalniki požara.


Za uporabo ionizacijskih javljalnikov požara v skladu z zakonom ter uredbo (UV1) pridobivanje posebnih dovoljenj ni potrebno. Potrebna pa je priglasitev na URSJV, ki jih vpiše v register virov sevanja ter izpolnjevanje ostalih obveznosti, ki so navedene spodaj.

 

Obveznosti imetnika ionizacijskih javljalnikov požara

  • Priglasitev na URSJV, ki vire vpiše v centralni register virov sevanja (Priglasiti je potrebno tudi vse spremembe v številu ionizacijskih javljalnikov požara, spremembo njihove lokacije ali spremembo lastništva). Postopek priglasitve je podrobneje opisan tukaj.
  • Zagotoviti nadzor in meritve virov sevanja, ki jih izvede pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji pred začetkom uporabe in nato najmanj na tri leta kot je to določeno v pravilniku. Seznam pooblaščenih izvedencev varstva pred sevanji je objavljeni tudi na naši spletni strani. Pooblaščena izvedenca, ki lahko opravljata preglede virov sevanja sta: ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. in Inštitut »Jožef Stefan«.
  • Po prenehanju uporabe je potrebno ionizacijske javljalnike požara, v roku 3 mesecev predati izvajalcu javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki - Agencija za radioaktivne odpadke, drugemu uporabniku ali jih vrniti proizvajalcu oziroma dobavitelju. V roku 8 dni po predaji vira sevanja je potrebno na URSJV dostaviti listino o oddaji vira sevanja, s katero se dokumentira prenos lastništva in odgovornosti.

 

 2
1
 
34
 
56
 
Sliki 1 in 2 prikazujeta odstranjene javljalnike požara, slike 3-5 prikazujejo različne vrste ionizacijskih javljalnikov požara, zadnja slika pa prikazuje različne oblike virov sevanj z radionuklidom 241Am (Vir slik: inšpekcija URSJV, Institut "Jožefa Stefana", IAEA)

 

Demontažo ionizacijskih javljalnikov požara lahko izvede le podjetje, ki je pred tem pridobilo dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti saj lahko pride do poškodbe vira in posledično do kontaminacije zraka, delovnih površin ali okolja. Pri tem lahko pride do notranje kontaminacije človeka. Podjetja, ki lahko opravljajo sevalno dejavnost z ionizacijskimi javljalniki požara so naslednja:

 

<

PodjetjeVeljavnost dovoljenja
ARAO24. 06. 2019
Tenzor d.o.o.28. 01. 2020
Aktiva varovanje d.d.01. 02. 2020
Zarja d.o.o., Kamnik12. 02. 2020
POŽARNI SISTEMI d.o.o..12. 03. 2020
Bildos d.o.o.

18. 10. 2021

A KODA PLUS d.o.o.13. 06. 2022
Sintal d.d.25. 09. 2023
Sintal Celje d.d.12. 11. 2023
Iskra Sistemi d.d.07. 11. 2023