Skoči na vsebino

UPORABA VIROV SEVANJA

V Sloveniji se uporabljajo naslednje vrste virov sevanja:

 

zaprti viriZaprti vir sevanja je vir sevanja, katerega zgradba je taka, da pri predvidenih pogojih uporabe in obrabe ter predvidljivih nezgodah preprečuje kakršnokoli razpršitev radioaktivnih snovi v okolje.
odprti viriOdprti vir sevanja je vir sevanja, katerega oblika in zgradba ne ustreza zahtevam varstva pred sevanji, ki veljajo za zaprt vir sevanja, tako da je mogoča razpršitev radioaktivnih snovi v okolje.
rentgenske naprave,Rentgenska naprava je vir sevanja, ki nastaja v rentgenski cevi z interakcijo in zaustavljanjem pospešenih elektronov na kovinskih tarčah.
pospeševalnik Pospeševalnik delcev je umetni vir sevanja, ki zaradi pospeševanja delcev oddaja ionizirajoče sevanje z energijo večjo od 1 MeV.
ionizacijski javljalniki požaraIonizacijski javljalniki požara so verjetno najbolj razširjene naprave za široko potrošnjo, ki vsebujejo radioaktivni vir sevanja običajno 241Am. Uporaba teh javljalnikov požara v zadnjih 15 letih pada, saj se v sisteme aktivne požarne zaščite večinoma vgrajujejo javljalniki požara, ki ne vsebujejo vira sevanja npr. optični ali termični javljalniki požara.

 

  Glede na področje vire sevanja uporabljamo v:

  • industriji,
  • raziskavah in
  • medicini.              [več]

  Za vsak vir sevanja je potrebno pred začetkom uporabe pridobiti ustrezna dovoljenja, saj se s tem zagotovi varnost pred sevanjem. Zaradi preglednosti in možnosti nadzora se vsi viri sevanja vodijo v centralni evidenci.

  V kolikor uporabnik preneha z uporabo, je vir sevanja potrebno kot radioaktivni odpadek predati ustrezni službi.