Skoči na vsebino

NEA/OECD

Agencija za jedrsko energijo (The Nuclear Energy Agency - NEA) je specializirana agencija v okviru Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD). NEA/OECD je medvladna organizacija industrializiranih držav s sedežem v Parizu, Francija.

[več] 

 

Organizacijsko je Agencija razdeljena na sedem stalnih odborov:
     - Odbor za varnost jedrskih naprav,
     - Odbor za jedrske upravne dejavnosti,
     - Odbor za ravnanje z radioaktivnimi odpadki,
     - Odbor za varstvo prebivalcev pred sevanji,
     - Odbor za tehnične in ekonomske raziskave razvoja jedrske energije in gorivnega cikla,
     - Odbor za jedrsko pravo ter
     - Odbor za jedrsko znanost.

Delo odborov vodi Upravni odbor, ki o svojem delu poroča svetu OECD.