Skoči na vsebino

HERCA

HERCA je evropsko združenje regulatorjev s področja varstva pred sevanji (Association of the Heads of European Radiological Protection Competent Authorities – HERCA), ki so ga ustanovili leta 2007 na pobudo francoskega upravnega organa (ASN). HERCA je prostovoljno združenje, v katerem sodelujejo predstojniki pristojnih upravnih organov za varstvo pred sevanji, ki skušajo najti vprašanja in probleme, ki so skupni, in skupaj najti rešitve za njih. Področje delovanje tega združenja se v veliki meri prekriva s področjem pogodbe Euratom, program dela pa je prilagojen skupnim interesom in reševanju pomembnih upravnih vprašanj.

 

Slovenski predstavnik v združenju HERCA je predstojnik Uprave RS za varstvo pred sevanji. Predstavnika URSJV v HERCA sodelujeta v delovni skupini za ne-medicinske radioaktivne vire in dejavnosti ter v delovni skupini za ukrepe ob izrednem dogodku.

[več]