Skoči na vsebino

CENTRALNO SKLADIŠČE RAO

Upravljavec

Agencija za radioaktivne odpadke

Naziv objekta

Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov v Brinju

Namen uporabe

Skladiščenje radioaktivnih odpadkov, ki nastajajo v industriji, raziskavah in medicini

Veljavnost dovoljenja/soglasja

Obratovalno dovoljenje do 19. 4. 2028

Status objekta

Obratuje

Opis

[več]