Skoči na vsebino

OSNOVNI PODATKI

Osnovni podatki o katalogu informacij javnega značaja

Naziv organa: Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost

Odgovorna uradna oseba: Dr. Andrej Stritar

Datum prve objave kataloga: 14.12.2004

Datum zadnje spremembe: 8.5.2016

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: URSJV

Druge oblike kataloga: V fizični obliki dostopen v prostorih URSJV (2. nadstropje) v času uradnih ur

 

Kontaktni podatki