Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBDOBJE 1945 - 1958

 

Za povojno obdobje velja, da področje varstva pred sevanji še ni bilo urejeno s posebnim zakonom, je pa pravilnik, ki je bil izdan na podlagi zakona o inšpekciji dela, že leta 1947 predpisal varstvene ukrepe za delo z rentgenskimi napravami in radioaktivnimi snovmi.

 

Leta 1958 let je bila ustanovljena Zvezna komisija za nuklearno energijo (odlok o pooblastitvi je bil objavljen v Uradnem listu FLRJ 15/58, ki ga žal nismo uspeli pridobiti), ta komisija pa je istega leta izdala odredbo o omejitvi prometa z radioaktivnimi izotopi.

 

 

PredpisLetoUradni list
Pravilnik o varstvenih ukrepih pri delu z rentgenskimi napravami in radioaktivnimi snovmi1947FLRJ, št. 100/47
Odredba o omejitvi prometa z radioaktivnimi izotopi1958FLRJ, št. 44/58