Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZGODOVINA JEDRSKEGA PRAVA V SLOVENIJI

Legum corrector usus. Zakone popravlja uporaba. (latinski pravni rek)

 

 

Jedrsko in sevalno pravo zanesljivo sodi med mlajša področja pravnega urejanja. Gre za pravno področje, ki se je v polnosti začelo razvijati šele v drugi polovici prejšnjega stoletja, kljub temu, da radioaktivnost sama ter jedrska energija nista nova pojava, saj v vesolju obstajata dalj časa, kot zemlja sama, pa tudi na zemlji je radioaktivnost prisotna bistveno dlje od življenja samega.

 

Ker pa pravo praviloma regulira področja človekovega aktivnega delovanja, ionizirajoče sevanje pa je človeškim čutom povsem nezaznavno, smo se ljudje teh fenomenov začeli zavedati sorazmerno pozno, postopnemu razvoju znanosti na tem področju pa je počasi sledilo tudi pravo, saj so se ljudje kmalu začeli zavedati tudi nevarnosti, ki jih lahko ta nova znanost prinaša.
 
Znanstveniki so konec 19. stoletja prvič začeli odkrivati ionizirajoče sevanje. Ko je bila uporaba virov ionizirajočega sevanja omejena zgolj na laboratorije peščice radovednih znanstvenikov, družba ni čutila posebne potrebe po regulaciji tega področja. Ko pa so se sorazmerno hitro začele odkrivati vse koristne plati ionizirajočega sevanja in se je uporaba virov sevanja začela širiti, je bilo zaradi nevarnosti, ki jih nepravilna uporaba virov sevanja prinaša, potrebno razvijati tudi sistem varstva pred sevanji ter z njim povezano pravno urejanje področja.

 

Ne glede na zgoraj navedeno velja kot zanimivost omeniti, da je bil prvi predpis na svetu na tem področju izdan presenetljivo zgodaj, le nekaj let po odkritju radioaktivnosti, gre pa za Ukaz o pogojih za dovolitev radiografije in radioterapije iz leta 1899 (mag. M. Trampuž, Varstvo okolja pred ionizirajočimi sevanji, Zbirka zveznih predpisov Jugoslavije, Ljubljana, 1989, str. 12). Še bolj zanimivo je, da je bil predpis izdan v Avstro-Ogrski, katere del je bila tedaj tudi Slovenija.

 

O kasnejših predpisih na področju varstva pred sevanji v času pred in med obema svetovnima vojnama na našem ozemlju podatkov nimamo. Na Upravi RS za jedrsko varnost pa smo uspeli iz različnih arhivov pridobiti veliko večino predpisov s tega področja od konca druge svetovne vojne dalje. Gre za predpise nekdanje Jugoslavije (tako zvezni kot republiški predpisi), ki so sledili potrebam tedanjega časa (v začetku je bilo normirano zgolj področje varstva pred sevanji, kasneje, z izgradnjo jedrske elektrarne v Krškem pa tudi področje jedrske varnosti) ter mednarodnim pogodbam, priporočilom in standardom, ki so bili vselej bistvenega pomena za pravno urejanje področja varstva pred sevanji in jedrske varnosti.

 

Zbrala in uredila:

 

Aleš Škraban

Igor Sirc

 

Obdobje 1945 - 1958

 

Obdobje 1959 - 1964

 

Obdobje 1965 - 1975

 

Obdobje 1976 - 1983

 

Obdobje 1984 - 2001

 

Obdobje 2002 - 2017