Skoči na vsebino

PREDPISI V PRIPRAVI

Jedrska in sevalna varnost

                 Zakoni v pripravi

Zad. sprem.

Status

Povezava

/

  

 

    

 

Resolucije v pripravi

 

Zad. sprem.

Status

Povezava

/    

 

 

   

 

 
     

 

   

 

 

 

   

 

 

 

  

               

  Uredbe in pravilniki v pripravi Zad.sprem.StatusPovezava
 Uredba o izvajanju obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki 15.1.2018konec javne obravnave[osnutek uredbe]
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja za ravnanje z radioaktivnimi odpadki 

15.1.2018

konec javne obravnave

[osnutek odloka]
 Uredba o zmanjšanju izpostavljenosti zaradi naravnih radionuklidov in preteklih dejavnosti ali dogodkov  

15.2.2018

konec javne obravnave

[osnutek uredbe]

[javna obravnava

 

 

Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti

 30.1.2018

končano medresorsko usklajevanje         

[osnutek  pravilnika], [odgovori na pripombe]
 

Uredba o mejnih dozah, referenčnih ravneh in radioaktivni kontaminaciji

 

          30.1.2018

    končano medresorsko usklajevanje

[osnutek uredbe]

 Uredba o nacionalnem radonskem programu  30.1.2018

končano medresorsko usklajevanje

[osnutek uredbe]

 Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti   30.1.2018

 

končano

medresorsko usklajevanje

 [osnutek   pravilnika],

[javna obravnava]

 Uredba o sevalnih dejavnostih  30.1.2018

končano

medresorsko usklajevanje

[osnutek uredbe],

[javna obravnava]

 

Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora

 21.2.2018v javni obravnavi do 17.3.2018

[osnutek uredbe]

 

 

 

 Praktične smernice v pripravi       Zad. sprem.        Status Povezava
       

 

Drugi dokumenti v pripravi

 

Zad. sprem.

Status

Povezava

/