Skoči na vsebino

PREDPISI V PRIPRAVI

Jedrska in sevalna varnost

Zakoni v pripravi

Zad. sprem.

Status

Povezava

NOVO! Osnutek Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti

23. 1. 2017zaključena javna obravnava

[osnutek zakona]

[javna obravnava]

 

 

 

Resolucije v pripravi

Zad. sprem.

Status

Povezava

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Uredbe in Pravilniki v pripravi

Zad. sprem.

Status

Povezava

Praktične smernice v pripravi

Zad. sprem.

Status

Povezava

/

 

 

 

 

 

 

Drugi dokumenti v pripravi

Zad. sprem.

Status

Povezava

/