Skoči na vsebino

PREDPISI V PRIPRAVI

Jedrska in sevalna varnost

Zakoni v pripravi

Zad. sprem.

Status

Povezava

Predlog Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1)

11. 7. 2017v državnozborskem postopku

[gradivo za vlado]

[osnutek zakona s spremembami po javni obravnavi]

[javna obravnava]

 

 

 

Resolucije v pripravi

Zad. sprem.

Status

Povezava

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Uredbe in Pravilniki v pripravi

      Zad. sprem.

      Status

      Povezava

NOVO!Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti21.07.2017v javni obravnavi[osnutek pravilnika]

 

Praktične smernice v pripravi

Zad. sprem.

Status

Povezava

/

 

 

 

 

 

 

Drugi dokumenti v pripravi

Zad. sprem.

Status

Povezava

/