Skoči na vsebino

PREDPISI V PRIPRAVI

Jedrska in sevalna varnost

                 Zakoni v pripravi

Zad. sprem.

Status

Povezava

Predlog Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1)

11. 7. 2017v državnozborskem postopku

[gradivo za vlado]

[osnutek zakona s spremembami po javni obravnavi]

[javna obravnava]

 

 

 

Resolucije v pripravi

Zad. sprem.

Status

Povezava

/

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               

 Uredbe in pravilniki v pripraviZad.sprem.StatusPovezava

 

 

Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti

21.07.2017 zaključena         javna                obravnava           [osnutek  pravilnika] in [odgovori na pripombe]

Uredba o mejnih dozah, referenčnih ravneh in radioaktivni kontaminaciji

 

          04.10.2017

   v javni       obravnavi

[osnutek

   uredbe]

Uredba o nacionalnem radonskem programu 04.10.2017    v javni      obravnavi

  [osnutek

   uredbe]

Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti  13.10.2017

     v javni 

   obravnavi 

 [osnutek 

 pravilnika]

Uredba o sevalnih dejavnostih 26.10.2017v javni obravnavi[osnutek uredbe]

 

 

Praktične smernice v pripravi       Zad. sprem.        Status Povezava
PS 1.02 Obravnava sprememb v sevalnem ali jedrskem objektu  24.10.2017v javni obravnavi[osnutek smernic]
PS 1.06 Definicije stanj jedrskih objektov

 

 

  17.11.2017v javni obravnavi[osnutek smernic]

 

Drugi dokumenti v pripravi

Zad. sprem.

Status

Povezava

/