Skoči na vsebino

PREDPISI V PRIPRAVI

Jedrska in sevalna varnost

                 Zakoni v pripravi

Zad. sprem.

Status

Povezava

/

  

 

 

Resolucije v pripravi

 

Zad. sprem.

Status

Povezava

/    

 

  

               

  Uredbe in pravilniki v pripravi Zad.sprem.StatusPovezava
 Uredba o izvajanju obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki 15.1.2018konec javne obravnave[osnutek uredbe]
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja za ravnanje z radioaktivnimi odpadki 

15.1.2018

konec javne obravnave

[osnutek odloka]
 

Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora

 21.2.2018v javni obravnavi do 17.3.2018

[osnutek uredbe]

 

 

 

 Praktične smernice v pripravi       Zad. sprem.        Status Povezava
/      

 

Drugi dokumenti v pripravi

 

Zad. sprem.

Status

Povezava

/