Skoči na vsebino

PREDPISI V PRIPRAVI

Jedrska in sevalna varnost

 Zakoni v pripravi Zad. sprem.StatusPovezava
 /    
 Resolucije v pripravi Zad. sprem.StatusPovezava
 /    

   

  Uredbe in pravilniki v pripravi Zad. sprem.StatusPovezava
 Uredba o izvajanju obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki 15.01.2018konec javne obravnave[osnutek uredbe]
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja za ravnanje z radioaktivnimi odpadki 

15.01.2018

konec javne obravnave

[osnutek odloka]
UV11

Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora

 21.02.2018konec javne obravnave

[osnutek uredbe]

 

 

 

 Praktične smernice v pripravi Zad. sprem.StatusPovezava
 /    
 Drugi dokumenti v pripravi Zad. sprem.StatusPovezava
 /