Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRAKTIČNE SMERNICE URSJV

V Praktičnih smernicah opisane vsebine ne nadomeščajo niti ne razširjajo zahtev iz zakonov in podzakonskih aktov in zato niso obvezujoče. V njih je opisano, kaj URSJV prepoznava kot dobro izpolnjevanje zakonskih zahtev. Stranke pa lahko tudi na druge načine uresničujejo svoje pravice in pravne koristi ali izvajajo zaveze iz predpisov, vendar morajo pri tem računati, da bo URSJV v takem primeru potrebovala več časa za presojo ustreznosti in zahtevala več dopolnilnih razlag.

 

Številka   

Vsebina praktične smernice

Izdaja

Povezava

PS 1.01

Vsebina in obseg občasnega varnostnega pregleda sevalnega ali jedrskega objekta

Izdaja 1,

06.05.2009

[pdf]

PS 1.02

Obravnava sprememb v sevalnem ali jedrskem objektu

Izdaja 2,

31.05.2018

[pdf]

PS 1.03

Vsebina varnostnega poročila za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

Izdaja 1,

10.07.2012

[pdf]

PS 1.04

Vsebina varnostnega poročila sevalnih ali jedrskih objektov

Izdaja 3,

22.03.2019

[pdf]

PS 1.05Uporaba splošne referenčne dokumentacije v upravnih postopkih

Izdaja 1,

08.07.2014

[pdf]

 

Priloga Praktičnih smernic 1.05 (Seznam prepoznane referenčne dokumentacije po področjih iz januarja 2017)

 

 [pdf]
PS 1.06Definicije stanj jedrskih objektov

Izdaja 1,

22.01.2018

[pdf]