Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MULTILATERALNE

Mednarodne pogodbe, za izvajanje katerih skrbi Uprava RS za jedrsko varnost

 

  

Sestavljen/ podpisan

Velja od

Ur.l. RS-MP

Povezava

1.Sporazum med Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo o izvajanju člena III (1) in (4) Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (MSPNJO)

5.4.1973

v Bruslju

28.7.2004

21/2004

[html, pdf]

2.Dodatni protokol k Sporazumu med Republiko Avstrijo, Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Republiko Finsko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Portugalsko republiko, Kraljevino Španijo, Kraljevino Švedsko, Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo pri izvajanju člena III (1) in (4) Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (MDPNJO)

22.9.1998

na Dunaju

28.7.2004

21/2004

[html, pdf]

3.Konvencija z dne 31. januarja 1963, ki dopolnjuje Pariško konvencijo z dne 29. julija 1960, kot je bila spremenjena z Dodatnim protokolom z dne 28. januarja 1964 in s Protokolom z dne 16. novembra 1982 (MKDPK)  

31.1.1963

v Bruslju

29.4.2001

 9/2001

[html, pdf]

 Protokol o spremembi Konvencije z dne 31. januarja 1963, ki dopolnjuje Pariško konvencijo z dne 29. julija 1960, kot je bila spremenjena z Dodatnim protokolom z dne 28. januarja 1964 in s Protokolom z dne 16. novembra 1982 (MPSKPK)  

12.2.2004

v Bruslju

6.4.2010

 4/2010

[html, pdf]

4.Konvencija o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije z dne 29. julija 1960, kot je bila spremenjena z dodatnim protokolom z dne 28. januarja 1964 in s protokolom z dne 16. novembra 1982 (MKOTJE)

29.7.1960

v Parizu

16.10.2001

18/2000

[html, pdf]

 Protokol  o spremembi Konvencijeo odgovornosti tretjim na področju jedrske energije z dne 29. julija 1960, kot je bila spremenjena z dodatnim protokolom z dne 28. januarja 1964 in s protokolom z dne 16. novembra 1982 (MPSKOJE)

12.2.2004

v Bruslju

6.4.2010

 4/2010

[html, pdf]

5.Spremembe VI. in XIV. člena Statuta Mednarodne agencije za atomsko energijo  

1.10.1999

na Dunaju

11.3.2000

5/2000

[html, pdf]

6.Pogodba o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (MPCPJP)  

10.9.1996

v New Yorku

14.8.1999

20/99

[html, pdf]

7.Skupna konvencija o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki (MKVIGRO)  

5.9.1997

na Dunaju

6.2.1999

3/99

[html, pdf]

8.Konvencija o jedrski varnosti (MKJV) 

20.9.1994

na Dunaju

5.11.1996

16/96

[html, pdf]

9.Skupni protokol o uporabi Dunajske konvencije in Pariške konvencije (MSPDKPK)

21.9.1988

na Dunaju

5.1.1995

22/94

[pdf]

10.Sprememba Konvencije o fizičnem varovanju jedrskega materiala

8.7.2005

na Dunaju

19.8.2009

14/2009

[html, pdf]

 Neuradno prečiščeno besedilo Konvencije o fizičnem varovanju jedrskega materiala   

[pdf - samo v ang]

  

Nasledstvo

 

Z Aktom o:

  • notifikaciji nasledstva glede Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejeti v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (Ur. l. RS-MP, št. 9/92)
  • notifikaciji nasledstva glede konvencij za katere je depozitar vlada ZDA, haaških konvencij in konvencij o intelektualni lastnini (Ur. l. RS, št. 24/92) ter
  • notifikaciji nasledstva glede konvencij Sveta Evrope, Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in mednarodnih sporazumov s področja kontrole oborožitve za katere so depozitarji tri glavne jedrske sile (Ur. l. RS, št. 14/92)

je Republika Slovenija razglasila pravno nasledstvo naslednjih mednarodnih sporazumov, katerih članica je bila bivša SFR Jugoslavija:

 

  

Sestavljen/ podpisan

velja od

Ur. l.

Povezava

1.Konvencija o pomoči v primeru jedrskih nesreč ali radiološke nevarnosti

26.9.1986

na Dunaju

2.3.1991

SFRJ-MP, 4/91

 

[pdf]

2.Konvencija o zgodnjem obveščanju o jedrskih nesrečah

26.9.1986

na Dunaju

22.11.1989

SFRJ-MP, 15/89

[pdf]

3.Sistem za poročanje o incidentih IAEA(IAEA-IRS)

14.5.1986

na Dunaju

21.2.1987

SFRJ-MP, 1/87

[pdf]

4.Konvencija o fizičnem varovanju jedrskega materiala

26.10.1979

na Dunaju

3.8.1985

SFRJ-MP, 9/85

[pdf]

      
5.Pogodba o prepovedi spravljanja jedrskega in drugega orožja za množično uničevanje na morskem in oceanskem dnu ter pod njim

11.2.1971

v Londonu, Moskvi in

Washingtonu

22.6.1973

SFRJ, 33/73

[pdf]

6.Pogodba o neširjenju jedrskega orožja 

1.7.1968

v Londonu, Moskvi in

Washingtonu

13.3.1970

SFRJ, 10/70

[pdf]

7.Pogodba o prepovedi poskusov z jedrskim orožjem v atmosferi, v nadzračnem prostoru in pod vodo 

5.8.1963

v Moskvi

23.11.1963

FLRJ-MP, 11/63

[pdf]

8.Statut Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) (dopolnjen in spremenjen na Dunaju dne 4.10.1961 in dne 27.9.1984) 

26.10.1956

v New Yorku

17.1.1958

FLRJ-MP, 1/58

[pdf]