Skoči na vsebino

DOKUMENTI

Pojmovnik jedrske in sevalne varnosti

Pojmovnik zajema vse pojme iz Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in njemu podrejenih predpisov, dodane pa so tudi povezave na te predpise.

  

Pojmovnik jedrske in sevalne varnosti  

 

 

 

Strategije, programi

 

Povezava

 

Strategija ukrepanja po jedrski ali radiološki nesreči

[pdf]

 

  

Drugi dokumenti glede ukrepanja ob jedrski ali radiološki nesreči

pdfpdfpdfpdf

 

 

Povezava

1.

Državni načrt

[pdf]

2.

Državni načrt (angleški)

[pdf]

3.Državni načrt terorizem

[pdf]

4.HERCA praktična navodila ukrepov

[pdf]

5.HERCA distant accident recommendation

[pdf]

6.Ocena ogroženosti

[pdf]

7.Ocena tveganja

[pdf]

8.Ocena zmožnosti obvladovanja tveganja

[pdf]

9.Zgibanka NEK

[pdf]

 

Poročila

 

Povezava

1.

Letna poročila o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji

[stran URSJV]

2.

Nacionalna poročila po konvencijah, za izvajanje katerih skrbi URSJV

[stran URSJV]

3.Poročila EU in strokovnih misij

[stran URSJV]

 

 

Drugi dokumentiPovezava

1.

INES dogodki 

[stran URSJV]

2.

Sevalne novice

[stran URSJV]

3.Poljudoznanstveni članki s področja jedrske in sevalne varnosti

[stran URSJV]

4.Primerjava med WENRA zahtevami in slovensko zakonodajo

[pdf]