Skoči na vsebino

DOKUMENTI

Pojmovnik jedrske in sevalne varnosti

Pojmovnik zajema vse pojme iz Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1) in njemu podrejenih predpisov.

  

Pojmovnik jedrske in sevalne varnosti [pdf]

 

 

 

Strategije, programi

 

Povezava

Strategija ukrepanja po jedrski ali radiološki nesreči

[pdf]

 

  

Drugi dokumenti glede ukrepanja ob jedrski ali radiološki nesreči

 

 

Povezava

1.

Državni načrt

[pdf]

2.

Državni načrt (angleški)

[pdf]

3.Državni načrt terorizem

[pdf]

4.HERCA praktična navodila ukrepov

[pdf]

5.HERCA distant accident recommendation

[pdf]

6.Ocena ogroženosti

[pdf]

7.Ocena tveganja

[pdf]

8.Ocena zmožnosti obvladovanja tveganja

[pdf]

9.Zgibanka NEK

[pdf]

 

Poročila

 

Povezava

1.

Letna poročila o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji

[stran URSJV]

2.

Nacionalna poročila po konvencijah, za izvajanje katerih skrbi URSJV

[stran URSJV]

3.Poročila EU in strokovnih misij

[stran URSJV]

 

 

Drugi dokumentiPovezava

1.

INES dogodki 

[stran URSJV]

2.

Sevalne novice

[stran URSJV]

3.Poljudoznanstveni članki s področja jedrske in sevalne varnosti

[stran URSJV]

4.Primerjava med WENRA zahtevami in slovensko zakonodajo

[pdf]