Skoči na vsebino

ZAKONODAJA IN DOKUMENTI

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost želi zagotoviti odprtost in preglednost svojih procesov odločanja in priprave predpisov. Zato v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja objavljamo vse predloge predpisov, veljavne predpise, strategije, poročila, analize, mnenja in druge pomembne dokumente s svojega področja.

 

Z objavami navedenih dokumentov želimo povečati pretok informacij o postopku nastajanja posameznega predpisa in seznanjati zainteresirano javnost z veljavno zakonodajo in nastajajočimi predpisi.

 

Povezave na podstrani: