Skoči na vsebino

SEVALNO DOVOLJENJE

* Podrobnosti dovoljenja

* Obrazec

* Upravna taksa

* Predvideni čas trajanja postopka

Pred vsakim začetkom izvajanja sevalne dejavnosti je potrebno zanjo pridobiti dovoljenje (ti. sevalno dovoljenje). Stranka poda kolkovano vlogo na URSJV (uporabi se lahko obrazec URSJV) in priloži potrebno dokumentacijo.

 

Priloge k vlogi

Glede prilog, ki jih mora stranka poslati z vlogo, naj navedemo nekaj pojasnil, za katere večkrat dobimo od strank vprašanja.

  • Kdo podpiše vlogo?
    • Vlogo mora vedno podpisati zakoniti zastopnik (direktor) ali posamezni delavec s pooblastilom za zastopanje v upravnem postopku (v tem primeru se priloži tudi kopija pooblastila)

Imate dodatna vprašanja? Nanje bomo z veseljem odgovorili na gp.ursjv(at)gov.si.

Nazaj: Začetek postopka

Naprej: Izvajanje sevalne dejavnosti