Skoči na vsebino

PRIDOBITEV VIRA SEVANJA

Po izdanem sevalnem dovoljenju lahko stranka šele pridobi vir sevanja, ki ga namerava uporabljati. Če izvira iz EU, govorimo o vnosu, če vir prihaja iz drugih držav pa o uvozu. Možen je tudi nakup ali najem vira od drugega že obstoječega uporabnika v Sloveniji.

Uvoz ali vnos

* Podrobnosti vnosa

* Obrazec

* Predvideni čas trajanja postopka

* Podrobnosti uvoza

* Obrazec

* Predvideni čas trajanja postopka

Za vnos zaprtih virov sevanja iz EU se kot dovoljenje smatra izpolnjen posebni standardni obrazec, ki ga stranke pošljejo na URSJV (podrobnosti so na posebni strani). Le ta ga preveri in potrjenega pošlje nazaj stranki (praviloma isti dan). Brez veljavnega dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ni potrjenega obrazca za vnos.

Za uvoz zaprtih ali odprtih virov sevanja je potrebno pridobiti uvozno dovoljenje. Stranka pošlje na URSJV vlogo (uporabi se lahko obrazec URSJV; podrobnosti so na posebni strani). Pogoj za vnos ali uvoz je veljavno sevalno dovoljenje.

 

POZOR! Za rentgenske naprave uvozno dovoljenje ali potrjevanje obrazca za vnos ni potrebno.

 

POZOR! Za jedrske snovi je ne glede na izvor države potrebno dovoljenje za vnos oziroma uvoz.

 

Jedrske snovi so rude, snovi vira ali posebne cepljive snovi, opredeljene v 197. členu Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL C št. 84 z dne 30. marca 2010, str. 1).

Nazaj: Izvajanje sevalne dejavnosti

Naprej: Uporabno dovoljenje