Skoči na vsebino

OBNAVLJANJE DOVOLJENJ

Stranka lahko izvaja dela le z veljavnim dovoljenjem (sevalnim in uporabnim), zato mora stranka pred potekom dovoljenj le ta obnoviti (ne prej kot dva meseca pred potekom, kot je določeno v 14. členu uredbe UV1). Sevalno dovoljenje se prvič izda za 3 leta in se nato podaljšuje.
Za podaljšanje dovoljenja je postopek enak kot pri prvi izdaji (vloga in priložena dokumentacija).
URSJV vodi register sevalnih dejavnosti in virov sevanja ter ima vzpostavljen avtomatski sistem obveščanja strank o poteku veljavnosti njihovega dovoljenja, kjer praviloma pošljemo opomnik. Seveda odgovornost za pravočasno podaljšanje leži v rokah stranke.

 

POZOR! Dokumentacije k vlogi za podaljšanje, ki je ob prenehanju dovoljenja še veljavna, ni potrebno prilagati, saj jo bo URSJV sama pridobila iz originalnega spisa.

 

POZOR! Določena dokumentacija k vlogi ima omejen rok veljavnosti. Zato je le to potrebno tudi obnoviti in poskrbeti za veljavno izdajo.

Nazaj: Uporaba virov

Naprej: Prenehanje uporabe