Skoči na vsebino

IZVAJANJE SEVALNE DEJAVNOSTI

Imetnik sevalnega dovoljenja mora v določenem roku začeti z izvajanjem sevalne dejavnosti.

 

POZOR! Če gre za sevalno dejavnost, pri kateri se uporabljajo viri sevanj, se sevalna dejavnost lahko začne izvajati šele po pridobitvi dovoljenja za uporabo ali potrdila o vpisu vira sevanja v register virov sevanja.

Nazaj: Sevalno dovoljenje

Naprej: Pridobitev vira sevanja