Skoči na vsebino

PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ "OD ZIBELKE DO GROBA"

Opis postopka pridobivanja dovoljenj v zvezi z uporabo virov sevanj

Postopek pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj skušamo predstaviti na zelo splošen in poenoten način za različne vrste sevalnih dejavnosti in virov sevanj.  Tako verjamemo, da s spodnjim navodilom oziroma ti. točko VEM pokrijemo opis večine postopkov. Dodatno, če obstajajo kakšne izjeme, na te v opisu posebej opozorimo.

 

Po postopku preprosto korakate z gumboma  Nazaj | Naprej .

Začetek postopka

Stranka želi uporabljati vire ionizirajočih sevanj oziroma izvajati sevalno dejavnost. Za to mora pridobiti dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti in praviloma tudi dovoljenje za uporabo vira sevanja (odvisno od vrste sevalne dejavnosti). Za nekatere vire sevanj je dovolj samo priglasitev, na osnovi katere se vire vpiše v register virov.

 

POZOR! Če gre za uporabo virov sevanja v zdravstvu ali veterinarstvu je za to pristojna Uprava RS za varstvo pred sevanji (URSVS, Ministrstvo za zdravje). Postopkovno večjih razlik ni, ta predstavitev pa je predvsem pisana za primere v pristojnosti URSJV.

Priglasitev namere

* Podrobnosti priglasitve

* Obrazec

Ker ni nujno, da je za vse vrste sevalnih dejavnosti ali uporabo virov sevanja potrebno dovoljenje, je v postopku predvidena priglasitev (uporabi se lahko poseben obrazec), s katero stranka »preveri«, ali sploh mora skozi celotni postopek. URSJV nato stranki sporoči, kateri so naslednji koraki.

 

POZOR! Če stranka ve, da dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti potrebuje, lahko direktno preskoči na korak vloge za pridobitev dovoljenj, kjer s to vlogo dostavi podatke, ki so potrebni za priglasitev.

 

 

Naprej: Sevalno dovoljenje

 

Za lažje razumevanje si oglejmo še definicije iz zakona:

Sevalna dejavnost je vsaka človekova dejavnost ali dejanje, ki lahko poveča izpostavljenost ionizirajočim sevanjem posameznikov zaradi umetnih virov ali naravnih virov sevanja z naravnimi radionuklidi, predelanimi zaradi njihovih radioaktivnih cepljivih ali oplodnih lastnosti.

 

Vir sevanja je radioaktivna snov, naprava ali objekt, ki lahko oddaja ionizirajoča sevanja ali radioaktivne snovi. Viri sevanja so naravni in umetni.

Vrste sevalnih dejavnosti

Tipične vrste sevalne dejavnosti

 

v pristojnosti URSJV so:

 • upravljanje in razgradnja sevalnega objekta ali jedrskega objekta,
 • namerno dodajanje radioaktivnih snovi pri proizvodnji in izdelovanju predmetov splošne rabe ter uvoz ali izvoz takega predmeta,
 • uporaba rentgenskih naprav, virov sevanja in pospeševalnikov delcev, razen elektronskih mikroskopov, če ne gre za uporabo v zdravstvu ali veterinarstvu,
 • odlaganje, predelavo ali ponovno uporabo radioaktivnih snovi ali materialov, ki vsebujejo radioaktivne snovi in izvirajo iz uporabe virov sevanja ali izvajanja sevalnih dejavnosti,
 • dejavnost prevažanja radioaktivnih snovi,
 • dejavnost prevažanja jedrskih snovi,
 • vzdrževanje, proizvodnjo, umerjanje ali druga podobna dela, ki se jih izvaja na virih sevanja,
 • delo v nadzorovanem območju.

v pristojnosti URSVS so:

 • namerno dodajanje radioaktivnih snovi pri proizvodnji in izdelovanju zdravil ter uvoz ali izvoz takega zdravila,
 • namerno dajanje radioaktivnih snovi osebam za namen medicinskega zdravljenja ali raziskav,
 • namerno dajanje radioaktivnih snovi živalim za namen veterinarskega pregleda, zdravljenja ali raziskav, če to vpliva na izpostavljenost,
 • uporabo rentgenskih naprav, virov sevanja in pospeševalnikov delcev v zdravstvu ali veterinarstvu, razen elektronskih mikroskopov,
 • opravljanje tehničnih pregledov virov sevanja, ki se jih uporablja pri izvajanju sevalne dejavnosti v zdravstvu in veterinarstvu,
 • vzdrževanje, umerjanje ali druga podobna dela, ki se jih izvaja na virih sevanja,
 • delo v nadzorovanem območju.

 

 

Naprej: Sevalno dovoljenje