Skoči na vsebino

PRENEHANJE UPORABE

Če izvajalec sevalne dejavnosti vira sevanja ne uporablja več, mora v roku 15 dni o tem obvestiti URSJV.

 

Če gre za radioaktivno snov, jo mora izvajalec sevalne dejavnosti v roku treh mesecev predati obvezni gospodarski javni službi za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, drugemu imetniku dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ali ga vrniti proizvajalcu oziroma dobavitelju. Izvajalec sevalne dejavnosti mora v roku 8 dni po prenosu vira sevanja dostaviti ministrstvu, ki je izdalo dovoljenje za uporabo vira sevanja, primopredajno listino, s katero se dokumentira prenos.

 

V skladu z ZVISJV in vladno uredbo je za ravnanje z radioaktivnimi odpadki odgovorna Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO), ki upravlja centralno skladišče radioaktivnih odpadkov v Brinju (Dol pri Ljubljani). Več informacij o sprejemu odpadkov v skladišče najdete na njihovi spletni strani.

 

Če gre za rentgensko napravo, jo mora izvajalec sevalne dejavnosti v roku šestih mesecev po prenehanju uporabe predati pooblaščeni strokovni organizaciji za ravnanje z nevarnimi odpadki, drugemu imetniku dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti, jo vrniti proizvajalcu oziroma dobavitelju ali javiti URSJV, da namerava rentgensko napravo shraniti kot rezervo. Izvajalec sevalne dejavnosti mora v roku 8 dni po prenosu vira sevanja dostaviti URSJV primopredajno listino ali dokazilo o uničenju.

 

Imetnik radioaktivnega vira sme predati vir drugemu imetniku le, če ima slednji ustrezno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti.