Skoči na vsebino

UPORABA ODPRTIH VIROV SEVANJ Z RADIOAKTIVNO SNOVJO V INDUSTRIJI IN RAZISKAVAH

OPOZORILO !

VIROV SEVANJ SE NIKOLI NE DOTIKAMO Z ROKAMI !

 Viri sevanj se lahko uporabljajo le v skladu z dovoljenjem za uporabo virov sevanj in s tehnično dokumentacijo proizvajalca.

 

Odprti viri sevanj

Najdeni viri sevanja

V primeru najdbe virov sevanj obvestite URSJV.

 

 

Plakat o najdenih virh sevanj

Vse slike so pridobljene iz spletnih strani proizvajalcev naprav ali iz strani Mednarodne agencije za jedrsko energijo.

 

Več informacij o uporabi virov sevanj pri nas si lahko ogledate v naši knjižici Delo z viri sevanj (pdf), ki jo je leta 2006 izdala URSJV.