Skoči na vsebino

POSLOVNI PODATKI

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost je upravni organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor.

 

Matična št.:2482860000

Davčna št.:

85030791

Davčni zavezanec:

NE

Šifra glavne dejavnosti:

84.120

Naziv glavne dejavnosti:

Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti (AJPES, januar 2015)

TRR št.:

01100-6300 109 972, Banka Slovenije

 

Podatki za vplačila administrativnih taks  iz  tujine:

Bank of Slovenia
Slovenska 35,
SI-1505 Ljubjana
Slovenia

Account Number:  01100-1000315637
Reference Number:

11 25534-7111002

ali

18 25534-7111002-_ _ _ _ _17 (na črticah poljubnih 5 števil, ki jim sledita dve števili za leto - npr. 17 za leto 2017)
IBAN:SI5601100-1000315637
SWIFT: BSLJSI2X