Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE

Poslanstvo

Zagotavljamo, da je preprečen ali omejen škodljiv vpliv ionizirajočega sevanja na ljudi in okolje ter da se viri ionizirajočega sevanja uporabljajo zgolj v miroljubne namene.

 

Vizija

Najvišja raven sevalne in jedrske varnosti, čim manjša sevalna obremenitev ljudi in okolja, uporaba virov ionizirajočega sevanja zgolj v miroljubne namene.

 

Zaradi svoje strokovnosti, neodvisnosti in odnosa do strank smo v domovini in tujini visoko spoštovan upravni organ in vzor za druge upravne organe.
 

Vrednote

I. ZAKONITOST

Upoštevamo in uveljavljamo zakonodajo Republike Slovenije.


II.     STROKOVNOST

Aktivno spremljamo in spodbujamo razvoj strokovnosti v državi in zlasti na naši upravi. Pri svojem delu upoštevamo najnovejša strokovna dognanja, tuje ter domače izkušnje.


III.    ODLIČNOST IN USTVARJALNOST

Iščemo najboljše rešitve, ki jih uvajamo pri svojem odločanju in v vsakodnevnem delu, spodbujamo pa tudi spremembe zakonodaje.


IV.     JAVNI INTERES IN INTERES STRANKE

Skrbimo, da pri zagotavljanju najvišje ravni jedrske in sevalne varnosti ter preprečevanju škodljivih vplivov ionizirajočega sevanja prevlada javni interes nad interesom posamezne stranke.


V.    NEODVISNOST

Pri svojem delu delujemo neodvisno in pregledno. Odločitve sprejemamo ob upoštevanju zakonodajnih zahtev, znanja in izkušenj.


VI.   UČINKOVITOST

Delo opravljamo gospodarno in v čim krajšem času v korist javnosti in uporabnikov storitev.


VII. ODGOVORNOST IN INTEGRITETA

Svoje delo opravljamo odgovorno, pošteno, odkrito in etično
.

VIII. VARNOSTNA KULTURA

Pri vseh odločitvah in dejanjih varnost postavljamo na prvo mesto.

 

IX.  GLOBALNOST

S svojimi dejavnostmi sodelujemo pri globalnem reševanju izzivov na naših strokovnih področjih ter izmenjujemo izkušnje v mednarodnem okolju.


X.    JAVNOST DELA

Odprto in redno komuniciramo z javnostmi.


XI.     SODELOVANJE IN KOMUNICIRANJE

Delujemo kot skupina s skupnimi cilji, pri čemer med seboj odprto sodelujemo, si izmenjujemo znanje, izkušnje in informacije, upoštevajoč organizacijsko strukturo.
Sodelujemo z drugimi deležniki pri doseganju ciljev, pomembnih za državo.


XII. SKRB ZA PODOBO NAŠE UPRAVE

S svojim delom in obnašanjem skrbimo za našo dobro podobo.