Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLUŽBA ZA SPLOŠNE ZADEVE

DELOVNO PODROČJE:

 • pravno sodelovanje v postopku izdaje upravnih aktov
 • sodelovanje pri pripravi predpisov na področjih, ki jih pokriva URSJV
 • svetovanje za Strokovni svet za jedrsko in sevalno varnost
 • pravna pomoč na področju dela URSJV
 • izvajanje mednarodnih pogodb in domače zakonodaje s področja odgovornosti za jedrsko škodo
 • sodelovanje pri pripravi poročil s področja jedrske varnosti (letna poročila, poročila po mednarodnih konvencijah)
 • članstvo v Mednarodnem združenju za jedrsko pravo (INLA)
 • članstvo v OECD/NEA Odboru za jedrsko pravo
 • vodenje postopkov javnega naročanja
 • priprava informacij javnega značaja
 • priprava poročil po ZDIJZ, ZUP in ZJN
 • sodelovanje v URSJV Skupini za obvladovanje izrednega dogodka (SID)

 

Na področju dela glavne pisarne:

 • dajanje splošnih informacij in priprava splošnih informacij za elektronske medije
 • priprava raznih analiz, poročil za direktorja
 • sodelovanje v pripravi splošnih informacij, brošur za vložišče
 • urejanje pošte, vodenje rokovnikov in sestavljanje dopisov
 • kadrovsko in finančno poslovanje
 • dnevna koordinacija s finančno in kadrovsko službo MOP
 • sodelovanje pri organizaciji MAAE tečajev in delavnic v Sloveniji
 • tehnična organizacija in koordinacija posvetov, sestankov in raznih seminarjev na URSJV
 • vzdrževanje evidenc URSJV

 

 

Na področju dela vložišča:

 • sprejem prispele pošte, klasifikacija pošte po sektorjih ter vnos prispele pošte v Spis 4, kopiranje in odprava pošte
 • sprejemanje strank in sprejemanje pisnih vlog v vložišču
 • urejanje tekoče in stalne zbirke gradiva

 

Na področju dela IT:

 • razvoj in vzdrževanje informacijsko komunikacijskih sistemov URSJV
 • zagotavljanje informacijske in telekomunikacijske podpore
 • izobraževanje uporabnikov na področju uporabe modernih informacijskih tehnologij
 • spremljanje in zagotavljanje računalniške varnosti na URSJV
 • sodelovanje z imetniki licenc v Sloveniji, MAAE in ostalimi državami članicami na področju računalniške varnosti v jedrskih objektih
 • priprava dokumentov, postopkov in navodil na področju IKT ter računalniške varnosti
 • sodelovanje pri pripravi javnih naročil za IKT opremo in storitve