Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA SPLOŠNE ZADEVE

DELOVNO PODROČJE:

 • pravno sodelovanje v postopku izdaje upravnih aktov
 • sodelovanje pri pripravi predpisov na področjih, ki jih pokriva URSJV
 • svetovanje za Strokovni svet za jedrsko in sevalno varnost
 • pravna pomoč na področju dela URSJV
 • izvajanje mednarodnih pogodb in domače zakonodaje s področja odgovornosti za jedrsko škodo
 • sodelovanje pri pripravi poročil s področja jedrske varnosti (letna poročila, poročila po mednarodnih konvencijah)
 • članstvo v Mednarodnem združenju za jedrsko pravo (INLA)
 • članstvo v OECD/NEA Odboru za jedrsko pravo
 • vodenje postopkov javnega naročanja
 • priprava informacij javnega značaja
 • priprava poročil po ZDIJZ, ZUP in ZJN
 • sodelovanje v URSJV Skupini za obvladovanje izrednega dogodka (SID)

 

Na področju dela glavne pisarne:

 • dajanje splošnih informacij in priprava splošnih informacij za elektronske medije
 • priprava raznih analiz, poročil za direktorja
 • sodelovanje v pripravi splošnih informacij, brošur za vložišče
 • urejanje pošte, vodenje rokovnikov in sestavljanje dopisov
 • kadrovsko in finančno poslovanje
 • dnevna koordinacija s finančno in kadrovsko službo MOP
 • sodelovanje pri organizaciji MAAE tečajev in delavnic v Sloveniji
 • tehnična organizacija in koordinacija posvetov, sestankov in raznih seminarjev na URSJV
 • vzdrževanje evidenc URSJV

 

 

Na področju dela vložišča:

 • sprejem prispele pošte, klasifikacija pošte po sektorjih ter vnos prispele pošte v Spis 4, kopiranje in odprava pošte
 • sprejemanje strank in sprejemanje pisnih vlog v vložišču
 • urejanje tekoče in stalne zbirke gradiva

 

Na področju dela IT:

 • razvoj in vzdrževanje informacijsko komunikacijskih sistemov URSJV
 • zagotavljanje informacijske in telekomunikacijske podpore
 • izobraževanje uporabnikov na področju uporabe modernih informacijskih tehnologij
 • spremljanje in zagotavljanje računalniške varnosti na URSJV
 • sodelovanje z imetniki licenc v Sloveniji, MAAE in ostalimi državami članicami na področju računalniške varnosti v jedrskih objektih
 • priprava dokumentov, postopkov in navodil na področju IKT ter računalniške varnosti
 • sodelovanje pri pripravi javnih naročil za IKT opremo in storitve