Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLUŽBA ZA MEDNARODNE ZADEVE

DELOVNO PODROČJE

 • koordinacija sodelovanja z MAAE, OECD/NEA, EU
 • sodelovanje in koordinacija pri izvajanju multilateralnih in bilateralnih sporazumov
 • sodelovanje s tujimi upravnimi organi s področja jedrske in radiološke varnosti
 • spremljanje mednarodnih priporočil na delovnem področju uprave (direktive EU, predpisi MAAE, ICRP…)
 • spremljanje in izvajanje dvostranskih in večstranskih pogodb
 • koordinacija mnenj na osnutke MAAE dokumentov
 • priprava izhodišč za GK MAAE in poročilo o udeležbi
 • vodenje arhiva MAAE, OECD/NEA in EU, koordinacija štipendiranja MAAE in EU
 • koordinacija projektov tehnične pomoči (PHARE, MAAE…)
 • koordinacija obvestil o tečajih in delavnicah
 • organizacija obiskov zaposlenih na URSJV v tujini
 • organizacija in izvajanje obiskov predstavnikov tujih organizacij v Sloveniji
 • spremljanje EU zakonodaje (sprejete in v pripravi) ter poročil, stališč in srečanj v zvezi s pravnim redom EU acquis)
 • koordinacija dejavnosti v zvezi z delom ATO (Atomic Questions Group) in odborih EU, ki pokrivajo jedrsko varnost in varstvo pred sevanji
 • sodelovanje z drugimi mednarodnimi združenji
 • sodelovanje z OECD/NEA (tematska poročila, članstva v komitejih…)
 • sodelovanje z NERS (administrativna dela, tematsko poročilo)
 • sodelovanje z WENRA (misije, poročila) in sodelovanje v INLA (tematsko poročilo)