Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA MEDNARODNE ZADEVE

DELOVNO PODROČJE

 • koordinacija sodelovanja z MAAE, OECD/NEA, EU
 • sodelovanje in koordinacija pri izvajanju multilateralnih in bilateralnih sporazumov
 • sodelovanje s tujimi upravnimi organi s področja jedrske in radiološke varnosti
 • spremljanje mednarodnih priporočil na delovnem področju uprave (direktive EU, predpisi MAAE, ICRP…)
 • spremljanje in izvajanje dvostranskih in večstranskih pogodb
 • koordinacija mnenj na osnutke MAAE dokumentov
 • priprava izhodišč za GK MAAE in poročilo o udeležbi
 • vodenje arhiva MAAE, OECD/NEA in EU, koordinacija štipendiranja MAAE in EU
 • koordinacija projektov tehnične pomoči (PHARE, MAAE…)
 • koordinacija obvestil o tečajih in delavnicah
 • organizacija obiskov zaposlenih na URSJV v tujini
 • organizacija in izvajanje obiskov predstavnikov tujih organizacij v Sloveniji
 • spremljanje EU zakonodaje (sprejete in v pripravi) ter poročil, stališč in srečanj v zvezi s pravnim redom EU acquis)
 • koordinacija dejavnosti v zvezi z delom ATO (Atomic Questions Group) in odborih EU, ki pokrivajo jedrsko varnost in varstvo pred sevanji
 • sodelovanje z drugimi mednarodnimi združenji
 • sodelovanje z OECD/NEA (tematska poročila, članstva v komitejih…)
 • sodelovanje z NERS (administrativna dela, tematsko poročilo)
 • sodelovanje z WENRA (misije, poročila) in sodelovanje v INLA (tematsko poročilo)