Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA PRIPRAVLJENOST NA IZREDNE DOGODKE

DELOVNO PODROČJE:

 • zagotavljanje pripravljenosti URSJV na ukrepanje v primeru izrednega sevalnega dogodka (jedrska ali radiološka nesreča)
 • sodelovanje pri načrtovanju ukrepanja na državni ravni
 • sodelovanje na področju pripravljenosti na izredne dogodke na mednarodni ravni

URSJV opravlja ob izrednem dogodku naslednje dejavnosti, ki so v skladu z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči:

 • analizira izredni dogodek in podpira delo poveljnika CZ RS in Štaba CZ RS,
 • predlaga zaščitne ukrepe,
 • pripravi in posreduje v objavo prvo sporočilo za javnost na državni ravni ter sodeluje pri pripravi nadaljnjih sporočil za javnost,
 • obvešča MAAE in sosednje države o nesreči v RS oziroma od njih dobiva informacije, če gre za nesrečo v tujini,
 • obvešča države članice EU, Švico in posebej še Republiko Hrvaško o izrednem dogodku v RS preko sistema ECURIE,
 • podpira delo drugih ministrstev, če potrebujejo podatke o izrednem dogodku oziroma napoved razvoja dogodka,
 • koordinira izredni monitoring radioaktivnosti - usmerja delo mobilnih enot na terenu preko EHI ter sprejema, zbira in posreduje podatke iz avtomatskih merilnikov radioaktivnosti,
 • bilateralno izmenjuje podatke iz avtomatskega sistema za nadzor radioaktivnosti v okolju z Republiko Avstrijo, Madžarsko, Hrvaško in z EU,
 • izmenjuje radiološke podatke preko sistema EURDEP,
 • praviloma izvaja inšpekcijski nadzor na mestu izrednega dogodka, če to radiološke razmere dovoljujejo,
 • vzpostavi in zagotavlja delovanje MKSID in opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.

URSJV sodeluje tudi v primeru izrednega dogodka teroristične narave in ima po Državnem načrtu zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi predvsem naslednje naloge:

 • se odziva takoj oziroma najkasneje v 30 minutah,
 • ima predstavnika v medresorski operativni skupini,
 • spremlja stanje radiološkega monitoringa, strokovna pomoč v primeru radiološke kontaminacije ali nevarnosti,
 • določi merila in kriterije za ukrepanje za primer napada z jedrskimi ali radioaktivnimi snovmi (v sodelovanju z MZ),
 • predlaga poveljniku CZ RS izvajanje ustreznih zaščitnih ukrepov,
 • sodeluje pri pripravi informacij za javnost.