Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA JEDRSKO VARNOST

DELOVNO PODROČJE:

 • nadzor in spremljanje varnosti jedrskih objektov v Sloveniji
 • izdaja dovoljenj jedrskim objektom v Sloveniji
 • pregled in odobritev varnostnih analiz in ocen
 • analiza obratovalnih dogodkov in obratovalnih izkušenj jedrskih objektov
 • priprava poročil, ocen in analiz o stanju jedrske varnosti v Sloveniji
 • priprava strokovnih podlag za izdajo predpisov in navodil na področju jedrske varnosti
 • preverjanje strokovne usposobljenosti operaterjev jedrskega objekta
 • delo na programskih orodjih za analizo ocene doz
 • mednarodne dejavnosti na projektih harmonizacije sistema zagotavljanja jedrske varnosti
Oddelek za spremljanje obratovanja 
 • vodenje upravnih postopkov s področja jedrske varnosti
 • priprava predpisov, navodil postopkov s področja jedrske varnosti
 • pregled in priprava ocen modifikacij in drugih sprememb v jedrskih objektih
 • zbiranje in analiza obratovalnih izkušenj domačih jedrskih objektov
 • delo na posebnih strokovnih področjih (ISI, regulacija in instrumentacija, električno napajanje, požarna varnost)
 • sodelovanje pri izdelavi strokovnih podlag pri pripravi mednarodnih konvencij in priporočil; prenos predpisov MAAE, držav EU in ZDA v domač pravni sistem
 • sodelovanje in usklajevanje dela ter vodenje izdelave programskih nalog za delo pooblaščenih organizacij
 • priprava poročil o obratovalni varnosti
 • koordiniranje in priprava letnega poročila
 • koordinacija MAAE sistema PRIS
 • zbiranje in analiza varnostnih indikatorjev
Oddelek za analize in dovoljenja
 • priprava varnostnih analiz, sodelovanje s pooblaščenimi organizacijami na tem področju
 • izdelava strokovnih osnov za odločanje v upravnem postopku s področja varnostnih analiz
 • pregled varnostnih analiz, ki jih predloži stranka
 • pregled analiz in ocen modifikacij in sprememb v jedrskih objektih
 • pregled analiz in ocen jedrske varnosti zaradi sprememb in izboljšav
 • zbiranje in analiza obratovalnih izkušenj v tujini
 • zbiranje in evaluacija novih zahtev in prakse v tujini
 • analitična podpora pri vodenju upravnih postopkov
 • delo na programskih orodjih za analizo jedrske varnosti
 • priprava in izvajanje načrta ukrepov v sili, vodenje in sodelovanje v strokovni skupini za analizo nesreče
 • organiziranje tehničnega podpornega centra za analizo in prognozo dogodkov ob jedrski nesreči
 • vzdrževanje računalniških programov za analizo procesov v jedrskih reaktorjih
 • izvajanje konvencije o jedrski varnosti
 • koordinacija MAAE sistema INES
 • koordinacija MAAE sistema IRS