Skoči na vsebino

SEKTOR ZA JEDRSKO VARNOST

DELOVNO PODROČJE:

 • nadzor in spremljanje varnosti jedrskih objektov v Sloveniji
 • izdaja dovoljenj jedrskim objektom v Sloveniji
 • pregled in odobritev varnostnih analiz in ocen
 • analiza obratovalnih dogodkov in obratovalnih izkušenj jedrskih objektov
 • priprava poročil, ocen in analiz o stanju jedrske varnosti v Sloveniji
 • priprava strokovnih podlag za izdajo predpisov in navodil na področju jedrske varnosti
 • preverjanje strokovne usposobljenosti operaterjev jedrskega objekta
 • delo na programskih orodjih za analizo ocene doz
 • mednarodne dejavnosti na projektih harmonizacije sistema zagotavljanja jedrske varnosti
Oddelek za spremljanje obratovanja 
 • vodenje upravnih postopkov s področja jedrske varnosti
 • priprava predpisov, navodil postopkov s področja jedrske varnosti
 • pregled in priprava ocen modifikacij in drugih sprememb v jedrskih objektih
 • zbiranje in analiza obratovalnih izkušenj domačih jedrskih objektov
 • delo na posebnih strokovnih področjih (ISI, regulacija in instrumentacija, električno napajanje, požarna varnost)
 • sodelovanje pri izdelavi strokovnih podlag pri pripravi mednarodnih konvencij in priporočil; prenos predpisov MAAE, držav EU in ZDA v domač pravni sistem
 • sodelovanje in usklajevanje dela ter vodenje izdelave programskih nalog za delo pooblaščenih organizacij
 • priprava poročil o obratovalni varnosti
 • koordiniranje in priprava letnega poročila
 • koordinacija MAAE sistema PRIS
 • zbiranje in analiza varnostnih indikatorjev
Oddelek za analize in dovoljenja
 • priprava varnostnih analiz, sodelovanje s pooblaščenimi organizacijami na tem področju
 • izdelava strokovnih osnov za odločanje v upravnem postopku s področja varnostnih analiz
 • pregled varnostnih analiz, ki jih predloži stranka
 • pregled analiz in ocen modifikacij in sprememb v jedrskih objektih
 • pregled analiz in ocen jedrske varnosti zaradi sprememb in izboljšav
 • zbiranje in analiza obratovalnih izkušenj v tujini
 • zbiranje in evaluacija novih zahtev in prakse v tujini
 • analitična podpora pri vodenju upravnih postopkov
 • delo na programskih orodjih za analizo jedrske varnosti
 • priprava in izvajanje načrta ukrepov v sili, vodenje in sodelovanje v strokovni skupini za analizo nesreče
 • organiziranje tehničnega podpornega centra za analizo in prognozo dogodkov ob jedrski nesreči
 • vzdrževanje računalniških programov za analizo procesov v jedrskih reaktorjih
 • izvajanje konvencije o jedrski varnosti
 • koordinacija MAAE sistema INES
 • koordinacija MAAE sistema IRS