Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INŠPEKCIJA ZA SEVALNO IN JEDRSKO VARNOST

DELOVNO PODROČJE:

 • vodenje, načrtovanje, usklajevanje in nadzor dela v inšpekciji
 • priprava poslovnika inšpekcije in letnega plana inšpekcije 
 • oblikovanje novih sistemskih rešitev na področju dela sektorja
 • inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov, standardov, tehničnih normativov, norm kakovosti in drugih predpisov ter splošnih aktov, ki urejajo jedrsko in sevalno varnost 
 • inšpekcijski nadzor nad izvajanjem odločb uprave, obratovalnih pogojev in omejitev (tehnične specifikacije), postopkov in varnostnih poročil 
 • vodenje in izdajanje odločb in sklepov v upravnih in prekrškovnih postopkih
 • inšpekcijski nadzor nad obratovanjem, vzdrževanjem, revizijo, modifikacijami in remontom jedrskih objektov 
 • inšpekcijski nadzor nad izvajanjem programov zagotovitve kakovosti (QA)
 • inšpekcijski nadzor nad delom pooblaščenih organizacij 
 • inšpekcijski nadzor nad strokovno usposobljenostjo osebja z dovoljenjem 
 • inšpekcijski nadzor radioaktivnih izpustov v okolje
 • inšpekcijski nadzor materialne bilance jedrskih objektov
 • inšpekcijski nadzor evidence radioaktivnih odpadkov
 • inšpekcijski nadzor pripravljenosti za ukrepanje ob izrednem dogodku 
 • inšpekcijski nadzor prometa, transporta in ravnanja z jedrskimi in radioaktivnimi snovmi 
 • sodelovanje pri inšpekcijskem nadzoru fizičnega varovanja jedrskih objektov 
 • inšpekcijski nadzor nad zagotavljanjem radiološkega in meteorološkega monitoringa v jedrskih objektih 
 • inšpekcijski nadzor izvajalcev sevalnih dejavnosti
 • inšpekcijski nadzor uporabnikov virov sevanj
 • inšpekcijskih nadzor pooblaščenih merilcev sekundarnih kovinskih surovin
 • inšpekcijski nadzor sevalne varnosti v jedrskih objektih 
 • sodelovanje z drugimi inšpekcijami 
 • obravnavanje ustavitev in izpadov jedrskih objektov 
 • izvajanje posameznih analiz o dogodkih v jedrskih objektih 
 • spremljanje poročanja o nenormalnih in izrednih dogodkih 
 • spremljanje varnostnih indikatorjev
 • dnevno spremljanje obratovalnih in varnostnih parametrov jedrske elektrarne
 • prvi odziv v sklopu Državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči
 • varstvo pred sevanji delavcev URSJV 
 • koordinacija in izvajanje stalne pripravljenosti URSJV
 • sodelovanje z upravnimi organi sosednjih držav