Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PODROČJE DELA IN ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor.

 

 

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost:

  1. opravlja strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge na področjih sevalne in jedrske varnosti, izvajanja sevalnih dejavnosti in uporabe virov ionizirajočih sevanj, razen v zdravstvu ali veterinarstvu,
  2. opravlja strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge varstva okolja pred ionizirajočimi sevanji, fizičnega varovanja jedrskih snovi in objektov, neširjenja jedrskega orožja in varovanja jedrskega blaga,
  3. spremlja stanje radioaktivnosti okolja,
  4. spremlja izvajanje predpisov s področja odgovornosti za jedrsko škodo,
  5. opravlja strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge ravnanja z radioaktivnimi odpadki,
  6. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora na področjih iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke,
  7. ob izrednih radioloških ali jedrskih dogodkih sodeluje z Republiškim štabom civilne zaščite pri določanju zaščitnih ukrepov za prebivalstvo in obveščanju,
  8. izpolnjuje mednarodne obveznosti in opravlja naloge mednarodne izmenjave podatkov.