Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VARNOST REAKTORJEV

Akcijski načrt o harmonizaciji z varnostnimi zahtevami, ki so jih sprejeli evropski upravni organi

Eden od ciljev združenja evropskih jedrskih upravnih organov (WENRA), ki ga vodijo direktorji sedemnajstih evropskih jedrskih upravnih organov, je izoblikovati usklajen pristop na področju varnosti jedrskih reaktorjev. Da bi ta cilj dosegli je WENRA ustanovila delovno skupino za področje varnosti reaktorjev (RHWG). Delovna skupina je izvedla študijo, v kateri je izdelala metodologijo, ki jo je potem uporabila WENRA za delo delovne skupine za področje varnosti reaktorjev.

Za delovno skupino je razumevanje harmonizacije naslednje:
Z varnostnega stališča med državami ni bistvenih razlik pri splošnih, formalno izdanih zahtevah glede jedrske varnosti in pri njihovem uresničevanju v jedrskih elektrarnah.

Za  študijo so izbrali taka varnostna področja in vprašanja, ki vsebujejo vse pomembne vidike s področja varnosti reaktorjev, kjer bi bilo moč pričakovati vsebinske razlike med državami, članicami WENRE. Delovna skupina si ni prizadevala zaobjeti prav vsega, kar bi lahko vplivalo na varnost, prav tako ni preverjala celovite stopnje  varnosti v obstoječih jedrskih elektrarnah.

Študija navaja, da je v jedrskih elektrarnah držav članic WENRA večina referenčnih varnostnih zahtev izpolnjenih, vendar je potrebno izpolnjevanje teh zahtev v jedrskih elektrarnah še dodatno preveriti.

Študija tudi kaže, da je zaradi zelo stroge definicije harmonizacije potrebno opraviti še veliko dela, da bi nacionalne zahteve uskladili z referenčnimi varnostnimi zahtevami. Kaže, da morajo  na področju regulative in izpolnjevanja referenčnih varnostnih zahtev še vse države opraviti nekaj nalog, da bi bila usklajenost popolna.

To delo je pomemben prispevek k harmonizaciji varnosti na področju reaktorjev v obstoječih jedrskih elektrarnah, Slovenija pa ga že uporablja pri reviziji podzakonskih aktov.
Študija je del prizadevanj WENRE za stalno izboljševanje varnosti reaktorjev v Evropi z medsebojno izmenjavo izkušenj.

Na podlagi referenčnih varnostnih zahtev WENRE je Uprava RS za jedrsko varnost pripravila akcijski načrt, v katerem je določila naloge v zvezi s harmonizacijo, ki jih je bilo potrebno izvesti do l.2010.