Skoči na vsebino

NSG IN ZANGGERJEV ODBOR

NSG (Nuclear Suppliers Group) je skupina držav dobaviteljic jedrskega blaga, ki skuša prispevati k neširjenju jedrskega orožja z izvajanjem oziroma s spoštovanjem in zavezanostjo smernicam NSG (Guidelines) za izvoz jedrskega blaga v tretje države. Za izvajanje smernic je odgovorna vsaka sodelujoča država, ki jih izvaja skladno z nacionalno zakonodajo. NSG je skupina, ki nima stalnega sedeža (trenutno opravlja vlogo sekretariata kontaktna točka, ki je japonsko veleposlaništvo na Dunaju).

[več] 

 

Glavno področje delovanja Zanggerjevega odbora je interpretacija 2.odstavka III. člena Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT), ki pojasnjuje, česa pogodbenice ne smejo izvažati, ne da bi nad tem potekal nadzor IAEA (safeguards). S pojasnjevanjem in izvajanjem omenjenega člena Zanggerjev odbor preprečuje morebitno zlorabo izvoženega jedrskega blaga za izdelavo eksplozivnih naprav. V zvezi s tem Zanggerjev odbor vzdržuje t.i. seznam proženja nadzora (trigger list; omenjeni seznam je objavljen v seriji IAEA INFCIRC/209).