Skoči na vsebino

EACA

EACA (European Association of Competent Authorities) je združenje upravnih organov pristojnih na področju prevoza radioaktivnih snovi. Glavna naloga združenja je skupni pristop in razumevanje zahtev predpisov s tega področja, ki veljajo v Evropi. Združenje na različne načine omogoča izpolnjevanje omenjenega cilja, in sicer z razvojem mreže upravnih organov pristojnih na področju varnega prevoza, s širjenjem znanja in dobrih praks med članicami, dela v delovnih skupinah ter z razvojem skupnega razumevanja in učinkovitejšega sodelovanja upravnih organov na delovni ravni. Združenje, ki je bilo ustanovljeno leta 2008 ima trenutno 22 držav članic. Od leta 2015 URSJV sodeluje v delu EACA.

[več]