Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KONTAKTI

 

DIREKTOR

Igor Sirc

tel.: 01/ 472 11 00

e-pošta: igor.sirc(at)gov.si

 

 

VODJA ZA KAKOVOST

mag. Darja Slokan Dušič

tel.: 01/ 472 11 92

e-pošta: darja.slokan-dusic(at)gov.si

 

 

SLUŽBA ZA SPLOŠNE ZADEVE

Aleš Škraban, vodja

tel.: 01/ 472 11 28

e-pošta: ales.skraban(at)gov.si

 

Mateja Flisar

tel.: 01/ 472 11 15

e-pošta: mateja.flisar(at)gov.si

 

Marija Zaviršek Gortnar

tel.: 01/ 472 11 00

e-pošta: marija.zavirsek(at)gov.si

 

Neža Kompare

tel.: 01/ 472 11 51

e-pošta: neza.kompare(at)gov.si

 

Mateja Bizjak, študentka

tel.: 01/ 472 11 30

e-pošta: mateja.bizjak(at)gov.si

 

 

SEKTOR ZA JEDRSKO VARNOST

mag. Djordje Vojnovič, vodja sektorja

tel.: 01/ 472 11 47

e-pošta: djordje.vojnovic(at)gov.si

 

Oddelek za analize in dovoljenja

dr. Andreja Peršič, vodja oddelka

tel.: 01/ 472 11 26

e-pošta: andreja.persic(at)gov.si

 

dr. Tomaž Nemec

tel.: 01/ 472 11 45

e-pošta: tomaz.nemec(at)gov.si

 

dr. Tomi Živko

tel.: 01/ 472 11 31

e-pošta: tomi.zivko(at)gov.si 

 

dr. Tom Bajcar

tel.: 01/ 472 11 43

e-pošta: tom.bajcar(at)gov.si

 

dr. Barbara Vokal-Nemec

tel.: 01/ 472 11 56 

e-pošta: barbara.vokal-nemec(at)gov.si

 

 

 

Oddelek za spremljanje obratovanja

Siniša Cimeša, vodja oddelka

tel.: 01/ 472 11 68

e-pošta: sinisa.cimesa(at)gov.si

 

mag. Davor Lovinčič

tel.: 01/ 472 11 48

e-pošta: davor.lovincic(at)gov.si

 

mag. Darko Pavlin

tel.: 01/ 472 11 35

e-pošta: darko.pavlin(at)gov.si

 

Jure Škodlar

tel.: 01/ 472 11 67

e-pošta: jure.skodlar(at)gov.si

 

Blaž Vene

tel.: 01/ 472 11 32

e-pošta: blaz.vene(at)gov.si

 

dr. Magda Čarman

tel.: 01/ 472 11 62

e-pošta: magda.carman(at)gov.si

 

 

SEKTOR ZA SEVALNO VARNOST IN MATERIALE

mag. Igor Osojnik, vodja sektorja

tel.: 01/ 472 11 70

e-pošta: igor.osojnik(at)gov.si

 

Neširjenje in varovanje

Janez Češarek

tel.: 01/ 472 11 59

e-pošta: janez.cesarek(at)gov.si

 

Oddelek za sevalno varnost

dr. Polona Tavčar, vodja oddelka

tel.: 01/ 472 11 25

e-pošta: polona.tavcar(at)gov.si

 

Iztok Anželj

tel.: 01/ 472 11 42

e-pošta: iztok.anzelj(at)gov.si

 

mag. Tatjana Frelih Kovačič

tel.: 01/ 472 11 53

e-pošta: tatjana.frelih-kovacic(at)gov.si

 

Jernej Györköš

tel: 01/ 472 11 72

e-pošta: jernej.gyorkos(at)gov.si

 

Marija Kališnik

tel. 01/ 472 11 52

e-pošta: marija.kalisnik(at)gov.si

 

Vesna Logar Zorn

tel.: 01/ 472 11 40

e-pošta: vesna.logar-zorn(at)gov.si

 

dr. Petra Planinšek

tel.: 01/ 472 11 22

e-pošta: petra.planinsek(at)gov.si

 

 

Oddelek za monitoring

Samo Tomažič, vodja oddelka

tel.: 01/ 472 11 46

e-pošta: samo.tomazic(at)gov.si

 

Michel Cindro

tel.: 01/ 472 11 54

e-pošta: michel.cindro(at)gov.si

 

Dušan Peteh

tel.: 01/ 472 11 58

e-pošta: dusan.peteh(at)gov.si

 

Tamara Gregorčič

tel.: 01/ 472 11 77

e-pošta: tamara.gregorcic(at)gov.si

 

 

INŠPEKCIJA ZA SEVALNO IN JEDRSKO VARNOST

Matjaž Podjavoršek, direktor inšpekcije

tel.: 01/ 472 11 16

e-pošta: matjaz.podjavorsek(at)gov.si

 

mag. Aleš Janežič

tel.: 01/ 472 11 34

e-pošta: ales.janezic(at)gov.si

 

dr. Helena Janžekovič

tel.: 01/ 472 11 94

e-pošta: helena.janzekovic(at)gov.si

 

mag. Zoran Petrovič

tel.: 01/ 472 11 24

e-pošta: zoran.petrovic(at)gov.si

 

mag. Matjaž Pristavec

tel.: 01/ 472 11 29

e-pošta: matjaz.pristavec(at)gov.si

 

Sebastjan Šavli

tel.: 01/ 472 11 75

e-pošta: sebastjan.savli(at)gov.si

 

 

SLUŽBA ZA MEDNARODNE ZADEVE

mag. Igor Grlicarev, vodja službe

tel.: 01/ 472 11 33

e-pošta: igor.grlicarev(at)gov.si

 

Laura Kristančič Dešman

tel.: 01/ 472 11 27

e-pošta: laura.kristancic-desman(at)gov.si

 

Nina Ledinek

tel.: 01/ 472 11 44

e-pošta: nina.ledinek(at)gov.si

 

 

SEKTOR ZA PRIPRAVLJENOST NA IZREDNE DOGODKE

Metka Tomažič, vodja sektorja

tel.: 01/ 472 11 79

e-pošta: metka.tomazic(at)gov.si

 

mag. Venceslav Kostadinov

tel.: 01/ 472 11 57

e-pošta: venceslav.kostadinov(at)gov.si

 

Anja Grabner

tel.: 01/ 472 11 39

e-pošta: anja.grabner(at)gov.si

 

dr. Saša Kuhar

tel.: 01/ 472 11 17

e-pošta: sasa.kuhar(at)gov.si