Skoči na vsebino

KONTAKTI

 

DIREKTOR

dr. Andrej Stritar

tel.: 01/ 472 11 00

e-pošta: andrej.stritar(at)gov.si

 

 

VODJA ZA KAKOVOST

mag. Darja Slokan Dušič

tel.: 01/ 472 11 92

e-pošta: darja.slokan-dusic(at)gov.si

 

 

SLUŽBA ZA SPLOŠNE ZADEVE

Aleš Škraban, vodja

tel.: 01/ 472 11 28

e-pošta: ales.skraban(at)gov.si

 

Mateja Flisar

tel.: 01/ 472 11 15

e-pošta: mateja.flisar(at)gov.si

 

Marija Zaviršek Gortnar

tel.: 01/ 472 11 00

e-pošta: marija.zavirsek(at)gov.si

 

Neža Kompare

tel.: 01/ 472 11 51

e-pošta: neza.kompare(at)gov.si

 

Mateja Bizjak, študentka

tel.: 01/ 472 11 30

e-pošta: mateja.bizjak(at)gov.si

 

 

SEKTOR ZA JEDRSKO VARNOST

mag. Djordje Vojnovič, vodja sektorja

tel.: 01/ 472 11 47

e-pošta: djordje.vojnovic(at)gov.si

 

Oddelek za analize in dovoljenja

dr. Andreja Peršič, vodja oddelka

tel.: 01/ 472 11 26

e-pošta: andreja.persic(at)gov.si

 

dr. Tomaž Nemec

tel.: 01/ 472 11 45

e-pošta: tomaz.nemec(at)gov.si

 

dr. Tomi Živko

tel.: 01/ 472 11 31

e-pošta: tomi.zivko(at)gov.si 

 

dr. Tom Bajcar

tel.: 01/ 472 11 43

e-pošta: tom.bajcar(at)gov.si

 

dr. Barbara Vokal-Nemec

tel.: 01/ 472 11 56 

e-pošta: barbara.vokal-nemec(at)gov.si

 

Benja Režonja, pripravnica

tel.: 01/ 472 11 37 

e-pošta: benja.rezonja(at)gov.si

 

 

Oddelek za spremljanje obratovanja

Siniša Cimeša, vodja oddelka

tel.: 01/ 472 11 68

e-pošta: sinisa.cimesa(at)gov.si

 

mag. Davor Lovinčič

tel.: 01/ 472 11 48

e-pošta: davor.lovincic(at)gov.si

 

mag. Darko Pavlin

tel.: 01/ 472 11 35

e-pošta: darko.pavlin(at)gov.si

 

Jure Škodlar

tel.: 01/ 472 11 67

e-pošta: jure.skodlar(at)gov.si

 

Blaž Vene

tel.: 01/ 472 11 32

e-pošta: blaz.vene(at)gov.si

 

dr. Magda Čarman

tel.: 01/ 472 11 62

e-pošta: magda.carman(at)gov.si

 

 

SEKTOR ZA SEVALNO VARNOST IN MATERIALE

mag. Igor Osojnik, vodja sektorja

tel.: 01/ 472 11 70

e-pošta: igor.osojnik(at)gov.si

 

Neširjenje in varovanje

Janez Češarek

tel.: 01/ 472 11 59

e-pošta: janez.cesarek(at)gov.si

 

Oddelek za sevalno varnost

dr. Polona Tavčar, vodja oddelka

tel.: 01/ 472 11 25

e-pošta: polona.tavcar(at)gov.si

 

Iztok Anželj

tel.: 01/ 472 11 42

e-pošta: iztok.anzelj(at)gov.si

 

mag. Tatjana Frelih Kovačič

tel.: 01/ 472 11 53

e-pošta: tatjana.frelih-kovacic(at)gov.si

 

Jernej Györköš

tel: 01/ 472 11 72

e-pošta: jernej.gyorkos(at)gov.si

 

Marija Kališnik

tel. 01/ 472 11 52

e-pošta: marija.kalisnik(at)gov.si

 

Vesna Logar Zorn

tel.: 01/ 472 11 40

e-pošta: vesna.logar-zorn(at)gov.si

 

dr. Petra Planinšek

tel.: 01/ 472 11 22

e-pošta: petra.planinsek(at)gov.si

 

 

Oddelek za monitoring

Samo Tomažič, vodja oddelka

tel.: 01/ 472 11 46

e-pošta: samo.tomazic(at)gov.si

 

Michel Cindro

tel.: 01/ 472 11 54

e-pošta: michel.cindro(at)gov.si

 

Dušan Peteh

tel.: 01/ 472 11 58

e-pošta: dusan.peteh(at)gov.si

 

Tamara Gregorčič

tel.: 01/ 472 11 77

e-pošta: tamara.gregorcic(at)gov.si

 

Miha Blažič

tel.: 01/ 472 11 98

e-pošta: miha.blazic(at)gov.si

 

 

INŠPEKCIJA ZA SEVALNO IN JEDRSKO VARNOST

Matjaž Podjavoršek, direktor inšpekcije

tel.: 01/ 472 11 16

e-pošta: matjaz.podjavorsek(at)gov.si

 

mag. Aleš Janežič

tel.: 01/ 472 11 34

e-pošta: ales.janezic(at)gov.si

 

dr. Helena Janžekovič

tel.: 01/ 472 11 94

e-pošta: helena.janzekovic(at)gov.si

 

mag. Zoran Petrovič

tel.: 01/ 472 11 24

e-pošta: zoran.petrovic(at)gov.si

 

mag. Matjaž Pristavec

tel.: 01/ 472 11 29

e-pošta: matjaz.pristavec(at)gov.si

 

Sebastjan Šavli

tel.: 01/ 472 11 75

e-pošta: sebastjan.savli(at)gov.si

 

 

SLUŽBA ZA MEDNARODNE ZADEVE

mag. Igor Grlicarev, vodja službe

tel.: 01/ 472 11 33

e-pošta: igor.grlicarev(at)gov.si

 

Laura Kristančič Dešman

tel.: 01/ 472 11 27

e-pošta: laura.kristancic-desman(at)gov.si

 

Nina Ledinek

tel.: 01/ 472 11 44

e-pošta: nina.ledinek(at)gov.si

 

 

SEKTOR ZA PRIPRAVLJENOST NA IZREDNE DOGODKE

Igor Sirc, vodja sektorja

tel.: 01/ 472 11 61

e-pošta: igor.sirc(at)gov.si

 

mag. Venceslav Kostadinov

tel.: 01/ 472 11 57

e-pošta: venceslav.kostadinov(at)gov.si

 

Metka Tomažič

tel.: 01/ 472 11 79

e-pošta: metka.tomazic(at)gov.si

 

Anja Grabner

tel.: 01/ 472 11 39

e-pošta: anja.grabner(at)gov.si

 

dr. Saša Kuhar

tel.: 01/ 472 11 17

e-pošta: sasa.kuhar(at)gov.si