Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Javna obravnava osnutkov novih pravilnikov SV3, SV5, SV7 in SV8


Uprava RS za varstvo pred sevanji (URSVS) odpira javno obravnavo osnutkov: - Pravilnika o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj v zdravstvene namene in pri namerni izpostavljenosti ljudi v nemedicinske namene (SV3),  -...

Javna obravnava osnutka nove Uredbe o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora (UV11)


Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) odpira javno obravnavo osnutka Uredbe o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora (UV11). Nova uredba, ki jo dajemo v javno razpravo, je...

Vabilo nevladnim organizacijam na redni letni sestanek z URSJV


Uprava RS za jedrsko varnost vabi predstavnike zainteresiranih nevladnih organizacij na redni letni sestanek, na katerem se lahko odprto pogovorimo o zadevah iz naših pristojnosti.   Sestanek bo 2. marca 2018 ob 13:00 na sedežu...

ARHIV