Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Objavljeni poročili Evropski komisiji po direktivi o jedrski varnosti o strokovnih pregledih in o posodobljenem pofukušimskem načrtu ukrepov


URSJV je decembra 2017 objavila Poročilo Evropski komisiji po direktivi o jedrski varnosti 2014/87/EURATOM o strokovnih pregledih (Topical Peer Reviews - TPR) s področja nadzora staranja v jedrski elektrarni NEK. Poročilo je...

Izšla je nova številka Sevalnih novic


Izšla je 45. številka Sevalnih novic.

Slovenija je usklajena z najsodobnejšimi standardi varstva pred sevanji in jedrske varnosti


Državni zbor Republike Slovenije je na seji 12. decembra 2017 sprejel novi Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1), ki bo v celoti nadomestil do sedaj veljavni zakon enakega imena iz leta 2002,...

Javna obravnava osnutka nove Uredbe o izvajanju obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki in Odloka o ustanovitvi javnega podjetja za ravnanje z radioaktivnimi odpadki


Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) odpira javno obravnavo osnutka Uredbe o izvajanju obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki in Odloka o ustanovitvi javnega podjetja za ravnanje z...

Javna obravnava osnutka nove Uredbe o zmanjšanju izpostavljenosti zaradi naravnih radionuklidov in preteklih dejavnosti ali dogodkov (UV5)


Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) odpira javno obravnavo osnutka Uredbe o zmanjšanju izpostavljenosti zaradi naravnih radionuklidov in preteklih dejavnosti ali dogodkov (UV5). Nova uredba, ki jo dajemo v javno razpravo, je...

ARHIV