Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Javna obravnava osnutka novega Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti (JV10)


Začenja se javna obravnava osnutka novega Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti (JV10). Osnutek pravilnika sledi osnovi in strukturi Pravilnika iz leta 2007, ki je bil dopolnjen leta 2009.  Novi pravilnik, ki ga dajemo v...

Pripravljene vse tri različice Poročila o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v RS leta 2016


16. junija 2017 smo na naših spletnih straneh objavili Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2016, ki ga je Vlada RS potrdila dan prej na svoji 135. redni seji in poslala v...

Vlada sprejela predlog novega Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti


Po zaključeni javni razpravi o osnutku novega Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (novici z dne 11.10.2016 in 23.1.2017) je po večmesečnem usklajevanju z resornimi ministrstvi in Službo vlade za...

ARHIV