Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vabilo nevladnim organizacijam na sestanek z URSJV


Uprava RS za jedrsko varnost vabi predstavnike zainteresiranih nevladnih organizacij na sestanek, na katerem se lahko odprto pogovorimo o zadevah iz naših pristojnosti. Sestanek bo 7. marca 2017 ob 13:00 na sedežu naše uprave...

Odprodaja službenih vozil URSJV


URSJV objavlja namero za odprodajo dveh službenih avtomobilov. Podrobnosti so v dokumentu. 

Zaključena javna obravnava Osnutka Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1)


Zahvaljujemo se vsem zainteresiranim posameznikom in organizacijam, ki ste v javni obravnavi posredovali svoje predloge, pripombe ali vprašanja glede osnutka ZVISJV-1. Pristojni organi (Uprava RS za varstvo pred sevanji,...

ARHIV