Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Sprejet je nov pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost (JV3)


Zaradi sprememb Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV - D) smo na Upravi RS za jedrsko varnost (URSJV) pripravili novi pravilnik JV3, ki ga je sprejela ministrica za okolje in prostor in je...

Vlada je sprejela Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v RS leta 2015


Vlada je 30. 6. 2016 sprejela Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2015. Kot smo že poročali, je poročilo pripravila Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) v...

ARHIV