Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Objava javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta


Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF) Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava Republike Slovenije za...

Mednarodna vaja ukrepanja ob jedrski nesreči


V sredo, 16. marca 2016, bo potekala mednarodna vaja ukrepanja ob jedrski nesreči, ki jo organizira URSJV v sodelovanju z Nuklearno elektrarno Krško (NEK). V Sloveniji sodeluje tudi Štab civilne zaščite RS v operativni sestavi....

Objava javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta


Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF) Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava Republike Slovenije za...

Vlada določila besedilo Resolucije o nacionalnem programu ravnanja z RAO in izrabljenim gorivom


Vlada RS je določila besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016–2025 (ReNPROG) in ga posreduje Državnemu zboru RS v obravnavo po rednem postopku. ...

Nadaljuje se delitev tablet kalijevega jodida


Dobra pripravljenost omogoča učinkovito ukrepanje in blaži posledice ob vsaki nesreči. Skladno z visoko varnostno kulturo nadaljujemo s predhodno delitvijo tablet kalijevega jodida za primer malo verjetne jedrske nesreče na...

ARHIV