Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Prvo slovensko poročilo o izvajanju EU direktive o ravnanju z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki posredovano Evropski komisiji


Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) je v sodelovanju z drugimi organi pripravila prvo poročilo, kakršnega zahteva evropska Direktiva o ravnanju z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki (Direktiva Sveta 2011/70/Euratom)....

URSJV je Cinkarni Celje izdala dovoljenje za odložitev snovi z naravnimi radionuklidi


Dne 13. 8. 2015 je Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost Cinkarni Celje izdala dovoljenje o pogojni opustitvi nadzora nad kontaminiranimi kosi odpadnega materiala s povišano radioaktivnostjo. Te snovi so nastale v...

Izšla je 38. številka Sevalnih novic


Izšla je 38. številka Sevalnih novic.

Pripravljene vse tri različice poročila o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v RS leta 2014


Uprava RS za jedrsko varnost je 7. 8. 2015 objavila Razširjeno letno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v RS leta 2014. To poročilo ima 378 strani, v njem pa so opisani podrobni podatki, ki bi...

ARHIV