Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Vlada sprejela Poročilo o jedrski varnosti za leto 2012


Uprava RS za jedrsko varnost je dne 13. 6. 2013 objavila osnutek Poročila o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2012. Vlada Republike Slovenije je na 15. redni seji dne 26. 6. 2013...

Državni zbor je sprejel Resolucijo o jedrski in sevalni varnosti


Državni zbor je na seji dne 20. 6. 2013 sprejel Resolucijo o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2023. Predlog resolucije je pred tem potrdil Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje na...

Skupina držav jedrskih dobaviteljic je pregledala svoje delo


V Bruslju pregledali novosti zadnjih dveh let na področju jedrske varnosti


11. in 12. junija je v Bruslju potekala druga skupna evropska konferenca upravnih organov za jedrsko varnost "Jedrska varnost v Evropi" (Nuclear Safety in Europe). Organizirali sta jo Evropska skupina regulatorjev za jedrsko...

Predlog Evropske komisije za spremembo direktive o jedrski varnosti iz leta 2009


Evropska komisija je 13. 6. 2013 objavila predlog popravkov direktive o jedrski varnosti. Komisija je po jedrski nesreči v Fukušimi leta 2011 dobila jasno nalogo od Sveta EU, da pregleda obstoječe ukrepe za zagotavljanje jedrske...

Pripravljen osnutek Poročila o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2012


URSJV je pripravila osnutek Poročila o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2012, ki ga je posredovala v obravnavo na Vlado RS. Po sprejemu na Vladi RS bo poročilo obravnaval tudi...

Izboljšanje pripravljenosti na jedrsko nesrečo s predhodno delitvijo tablet kalijevega jodida


V ponedeljek, 10. junija 2013, so v Kulturnem domu v Krškem na novinarski konferenci Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost ter Ministrstvo za zdravje predstavili...

ARHIV