Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Dogodek na Reaktorskem centru v Brinju pri Ljubljani


Na Reaktorskem centru Instituta Jožef Stefan v Brinju pri Ljubljani je danes, 17.10.2010 ob 11:55 prišlo do manjšega požara. Do vžiga je prišlo najverjetneje zaradi okvare sušilnika v laboratoriju. Zaposleni so takoj reagirali...

Državni zbor RS se je seznanil z letnim poročilom o sevalni in jedrski varnosti v letu 2009


Odbor za okolje in prostor Državnega zbora Republike Slovenije je na svoji seji 13.10.2010 obravnaval Poročilo o varstvu pred ionizirajocimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2009 (pdf). Poročilo je pripravila...

Sestanek med avstrijsko in slovensko delegacijo po sporazumu o zgodnjem obveščanju in medsebojni izmenjavi informacij


Na Dunaju je 14.10.2010 potekal redni letni sestanek med delegacijama Avstrije in Slovenije po sporazumu o zgodnjem obveščanju in medsebojni izmenjavi informacij, kjer so obravnavali naslednja področja: pravni okvir in upravo,...

13. seja ENSREG


V Bruslju je dne 7. oktobra 2010 potekala 13. seja ENSREG, posvečena predvsem pregledu dela njenih delovnih skupin ter pripravam na organizacijo evropske konference o jedrski varnosti.

Izšla je 24. številka Sevalnih novic


Izšla je 24. številka Sevalnih novic. >> več Sevalnih novic

ARHIV