Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Intervju z direktorjem URSJV o jedrski energiji na MMC RTV SLO


Na Multimedijskem portalu RTV Slovenija so objavili intervju z dr. Andrejem Stritarjem, direktorjem Uprave RS za jadrsko varnost, o jedrski energiji.

Zaključen interni natečaj za prosto delovno mesto višjega svetovalca v Oddelku za dovoljenja in evidence, v Sektorju za sevalno varnost in materiale


Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 - UPB3, 65/2008, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E in 74/2009 Odl. US: U-I-136/07-13) in v skladu z določbo 5. člena Uredbe o internem natečaju za...

ARHIV