Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

1. oktobra 2008 stopi v veljavo Pravilnik o čezmejnem pošiljanju jedrskih in radioaktivnih snovi


Pravilnik, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 75/2008, določa:- vire sevanja s pomembno aktivnostjo,- vsebino vloge za pridobitev in pogoje za izdajo dovoljenja za uvoz ali izvoz jedrskih ali radioaktivnih snovi,...

Osnutek Pravilnika o čezmejnem pošiljanju RAO in IJG odprt za javno obravnavo


Osnutek Pravilnika o čezmejnem pošiljanju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva je pripravljen za javno razpravo pred nadaljnjim postopkom. Pripravljen je bil na podlagi Direktive Sveta 2006/117/EURATOM. Vaše pripombe...

Osmi sestanek Meddržavne komisije za NEK


V Nuklearni elektrarni Krško je 3. septembra 2008 potekal osmi sestanek Meddržavne komisije, ki spremlja pogodbene obveznosti obeh lastnic NEK. Hrvaška stran je poročala o napredku pri zbiranju sredstev. Za hrvaški sklad za...

ARHIV