Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Strokovni svet za sevalno in jedrsko varnost o nedavni okvari v NEK


Strokovni svet za sevalno in jedrsko varnost (SSSJV) se je na zadnji seji, ki je bila 13. 6., seznanil z dogajanji na svojem področju v minulih mesecih. Posebno pozornost je posvetil medijskim odmevom ob okvari v NE Krško...

URSJV obiskali italijanski kolegi


Upravo RS za jedrsko varnost so 12. junija obiskali kolegi iz italijanske agencije (Agenzia Nazionale per la Protezione dell`Ambiente e per i Servizi Tecnici), ki v Italiji izvaja tudi naloge upravnega organa s področja sevalne in...

Nuklearna elektrarna Krško znova v omrežju


Po zaustavitvi Nuklearne elektrarne Krško v sredo, 4. 6. 2008 je bila okvara uspešno odpravljena. Okvarjeni ventil je bil zamenjan z novim. Elektrarna je bila ponovno priključena na električno omrežje v ponedeljek, 9. junija 2008...

Nuklearna elektrarna Krško pripravljena za obratovanje


Uprava RS za jedrsko varnost - URSJV je od NEK prejela podrobno poročilo z analizo dogodka 4. 6. 2008 in popravil po njem. Do puščanja vode iz primarnega kroga v zadrževalni hram je prišlo zaradi okvare tesnila na manjšem ventilu...

Uradno IAEA INES sporočilo št. 1 dogodka NEK


Nuclear Events Web-based System (NEWS)Event Detail   Event Title: Unidentified leakage from the primary...

SPOROČILO ZA JAVNOST št. 3 - Nenormalni dogodek v NEK


O včerajšnjem dogodku v Nuklearni elektrarni Krško Ljubljana, 5. junij 2008 - Uprava RS za jedrsko varnost je včeraj popoldne (4.6.2008) javnost obvestila o okvari, zaradi katere se je zaustavilo delovanje Nuklearne...

DOPOLNJENO SPOROČILO ZA JAVNOST št. 2 - Nenormalni dogodek v NEK


Po zaznanem puščanju iz primarnega kroga Nuklearne elektrarne Krško danes popoldne ob 15:07 so reaktor kontrolirano ustavili. Ob 20:10 zvečer je bila njegova moč  nič. Dogodek je bil proglašen kot nenormalen dogodek in ni bilo...

ARHIV