Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHIV NOVIC

[SVET] V Švici je varno odlaganje visoko radioaktivnih odpadkov "tehnično izvedljivo"


Vlada švicarske konfederacije (Zvezni svet) je potrdila poročilo nacionalne agencije za radioaktivne odpadke in tehnično izvedljivost varnega odlaganja izrabljenega jedrskega goriva, vitrificiranih visoko radioaktivnih odpadkov in...

Vabilo na predavanje "Kombinirani postopek izbora lokacije za odlagališče NSRAO"


Predavanje ARAA bo v ponedeljek, 10. julija 2006, z začetkom ob 15.00 uri na Institutu Jožef Stefan, Jamova 39 v Ljubljani, v veliki predavalnici.

Posodobljeni sistem za avtomatski monitoring radioaktivnosti


Na Agenciji RS za okolje je 28. junija 2006 minister za okolje in prostor g. Janez Podobnik uradno predal v uporabo prenovljen sistem za monitoring ionizirajočega sevanja v ozračju, ti. mrežo za zgodnje obveščanje.

Verifikacijska komisija EU potrdila ustreznost nadzora radioaktivnosti okolja


Med 12. in 16. junijem se je v Sloveniji mudila posebna komisija EU, ki je preverila izpolnjevanje zahtev po 35. členu pogodbe EURATOM, tj. način meritev in ocen radioaktivnih izpustov iz jedrskih objektov v Sloveniji. Večino časa...

Poziv k oddaji prispevkov za Evropsko jedrsko konferenco 2007, ki bo naslednje leto v Bruslju od 16 do 19 septembra.


Konferenca bo imela multidisciplinaren značaj, pokrivajoč jedrske aplikacije v proizvodnji energije in v medicinskih tehnologijah. Poseben poudarek bo namenjen njihovem vplivu na družbo in obratno.

Vlada RS je na seji dne 14.6.2006 sprejela Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2005 in ga posreduje v Državni zbor RS


Poročilo zajema sedem pomembnejših sklopov: Varnost med izvajanjem dejavnosti, radioaktivnost v okolju, varstvo delavcev pred sevanji in obsevanost v zdravstvu, ravnanje z radioaktivnimi odpadki ter radioaktivnimi in jedrskimi...

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa "KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013" v letu 2006


Agencija za raziskovalno dejavnost je obajvila javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa.

ARHIV