Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHIV NOVIC

Gradnje hidroelektrarn na spodnji Savi in Nuklearna elektrarna Krško


Uprava RS za jedrsko varnost je sodelovala pri pripravi projektnih pogojev za gradnjo hidroelektrarne Krško (HEK), ki je načrtovana med Brestanico in Krškim. Reka Sava je namreč zelo pomembna za zagotavljanje jedrske varnosti...

Vlada sprejela program varovanja Slovenije pred nedovoljenim uvozom radioaktivnih snovi


 

Priprave na 2. pregledovalni sestanek pogodbenic Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki


Na Upravi RS za jedrsko varnost smo v preteklem letu skupaj z Upravo RS za varstvo pred sevanji, Agencijo za radioaktivne odpadke, Nuklearno elektrarno Krško, Institutom ''Jožef Stefan'', Rudnikom Žirovski vrh, Kliničnim centrom -...

V Uradnem listu RS objavljena Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom za obdobje 2006-2015 (ReNPROJG)


V Uradnem listu RS objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sevalnih dejavnostih


V Državnem zboru RS sprejeta Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom


Dne 1. 2. 2006 so poslanci  Državnem zboru Republike Slovenije soglasno (71 prisotnih, 71 za) sprejeli Resolucijo o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom (ReNPROJG).

ARHIV