Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Izdana 7. številka Sevalnih novic URSJV


Spremembe in dopolnitve Uredbe o sevalnih dejavnostih (UV1)


Vlada RS je na seji, dne 19.1.2006 sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sevalnih dejavnostih.

WENRA je objavila tri dokumente z referenčnimi nivoji, ki predstavljajo zbirko upravnih zahtev s področja jedrske varnosti


WENRA, združenje jedrskih upravnih organov večine evropskih držav, je objavila tri dokumente, s katerimi je odprla razpravo o takoimenovanih referečnih nivojih (reference levels). Reference levels so zbirka upravnih zahtev s...

Radioaktivni vir sevanja v vojaških merilnikih sevanja DR-M3


Merilniki sevanja vsebujejo kalibracijski radioaktivni vir z aktivnostjo, ki je 20-krat večja od najnižje dovoljene v skladu z veljavnimi pravilniki. Za vir je potrebno bodisi urediti status (dovoljenje za izvajanje sevalne...

Vabilo na javno tribuno: Jedrski odpadki v Sloveniji in Franciji


Petek, 13. januarja 2006 ob 19. uri, v veliki dvorani Občine Krško, Cesta krških žrtev 14

Spremembe Zakona o prevozu nevarnega blaga


Uradni list RS 101/2005 z dne 11. 11. 2005

Predlog resolucije o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom


Vlada Republike Slovenije je na 44. redni seji dne 13.10.2005  pod točko 1.1 obravnavala predlog Resolucije o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom in s sklepom določila besedilo...

ARHIV